HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 020.

Date 1818. április 21.
Description

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel 4 + 31 pagina. 16 db. melléklet.

Text

(Összeírás úrbéres adatokkal) „Beschreibung”, amelyet a kamara rendeletére készített Richter János tiszttartó és Herdt Lipót kamarai mérnök.
Bogarosh:
Első osztályba sorolt helység; határait a mérnök az összeírás alkalmával bejárta. – Első csoportba tartozó uradalmi épület a kocsma, értéke a mellékelt becslés szerint; második csoportba tartozó épület az ispánház, istállóval együtt, beépített terület nagysága, konyhakertje. – Kegyúri épület kettő van, a római katolikus templom, újonnan épült, téglából, teteje tornya, a főoltár mellett két mellékoltára is van, felszerelése; másik a plébániaház, szintén téglából, zsindelytetővel, két kisebb szobája, cselédszobája, konyhája, éléskamrája van, téglakemence, boltozatos pince, istálló, padlózata, mennyezete; az udvaron téglával kirakott, deszkakávás gémeskút, az udvar és konyhakert kerített, közepes, a kapu rossz állapotban van; egyáltalán mind az épület, mind a templom tatarozásra szorul. Az égetett téglából épített iskolát a község építette. – Uradalmi földek a konyhakerteken kívül nincsenek; az allódiális földeken minden megterem, a termékeket az egy stációnyira fekvő szentmiklósi piacon tudják értékesíteni, vagy a két és fél stációnyira fekvő Temesvárott, kocsik terhelhetősége. – A földek mérnökileg ki vannak mérve, 3 nyomású szántóra, egy rétre felosztva. – Erdők nincsenek a helység területén. – A földek klasszifikációja. – Mellékletekben a kocsma mérnöki tervrajza, alaprajza, homlokzati képe; kivonat a földek, maradványföldek megoszlásáról (házhelyek, legelő, szántók, rétek, káposztaföldek), mentes telkek (templom, plébánia, iskola, temető, kocsma földje), hasznavehetetlen földek (utcák, árkok) részletezése; 183 egésztelek, 16 féltelekből áll, kivonat a konstitutivumról; a fentírt uradalmi épületek becslése mesteremberek véleménye alapján.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Bogarosh

Content provider