HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 018.

Date 1818. április 13.
Description

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel 4 + 46 pagina. 33 db. melléklet.

Text

(Összeírás úrbéres adatokkal)
„Beschreibung”, amelyet a kamara rendeletére 7 pontban összefoglalva végzett Richter János kamarai tiszttartó és Herdt Lipót kamarai mérnök, elhatározott adományozása alkalmából.
Fönlak:
A helység határait az összeírás alkalmával a mérnök bejárta, ellenőrizve azt. Jövedelmező uradalmi épület a kamarai kocsmaház, melyet a mellékletekben értékel; második csoportba tartozó épületek egy üresen álló erdészház, szintén alább értékeli; ispánház, istállóval, kocsiszínnel, konyhakerttel, nagysága, udvarának és a beépített terület nagsága; hajdúlakás beépített terület nagysága; kegyúri épületek nincsenek, templomát a helység maga építtette, lakói görögkeleti vallásúak, iskolájukat szintén. – A bonificatios földeken kívül más uradalmi földek nincsenek, ezeket később részletezi. Földjén minden megterem, a lakosok termékeiket az 1 1/4 stációnyira lévő Arad piacain tudják értékesíteni, kocsik terhelhetősége. – A telkek mérnökileg fel vannak mérve, három nyomású szántóra, két tagban lévő rétre felosztva. – Az erdőt az erdőbecslésben részletezi. – Mellékletekben az épületek méretei, felhasznált anyag, mesteremberek becslése; mérnöki alaprajz és homlokzatrajz az épületekről (erdészház, ispánház, kocsma); becslési kivonatok az épületek értékéről; maradványföldek számbavétele, legelő, mészárszékhez tartozó telek, szénamagazin nagysága holdakban; vetésre egy holdra búzából, kétszeresből, árpából két mérőt, zabból két és fél mérőt, kukoricából negyed mérőt számít; kivonat a tized alakulásáról az 1789–1798 évek között; maradványföldek osztályozása I-IV. osztályig. Előljáróság eskütétele. Táblázatos kimutatás a 73 egész, 78 fél, 55 negyed, 4 nyolcadtelkekről, továbbá a 157 házas zsellérről, a konstitutivum összegzése, maradványföldek összegzése, mentes telkek, hasznavehetetlen földek.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Fönlak

Content provider