HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 010.

Date 1791. január 12.
Description

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel együtt 43 pagina. 4 db. melléklet.

Text

(Összeírás úrbéres adatokkal)
„Beschreibung”, amelyet a bérbeadandó kamarai birtokokról készítettek a kamarai officiálisok.
Dollvadia:
Határai, kiterjedése, szomszédos helységek; ezekkel határvillongások nincsenek, határait mindenhol jól látható határjelek választják el. – Gazdálkodás folytatásához szükséges uradalmi épületek nincsenek, sem major. – Erdő nincsen a faluban, a közeli Gyr helységben van egy kis uradalmi erdő, nagysága holdakban. – A népesség 21 egésztelkes, 112 féltelkes, 95 negyedtelkes, és 6 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 4 házas zsellérből áll, összesen 238 család. – Jövedelmező beneficiumaik nincsenek, valamennyiüket az urbárium szerint kezelik. – A jobbágytelkek mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül 3 nyomású szántóra-rétre felosztva; egy egész telek appertienciája, 1600 négyszögöllel számítva holdját, 24 hold szántó, 6 hold rét, 3 hold legelő, egy holdnyi belsőség; a féltelek arányosan fele, összesen 19 holdból áll, a negyedtelek 11 holdból, a féltelek pedig 7 holdból áll, házas zselléreknek csak egy holdnyi belsőségük-kertjük van, a konstitutivum összegzése. A földek összefüggően terülnek el, inkább jónak, mint rossznak mondhatók, hozamuk kétszeresből háromszoros, árpából négy és félszeres, zabból ötszörös közepes évben. – A közös legelő rossz minőségű, legeltethető lovak, csikók, tehenek, borjak, ökrök, juhok, disznók száma. – Allódiális földek felsorolása, helyük, nagyságuk, mentes telkek. – A lakosok megélhetési forrása a földművelés és juhtartás, a török háború alatt nem foglalkozhattak vele, néhány rossz esztendejük is volt, felgyülemlett restanciájuk összege, az adósok közül néhányan már meghaltak. – Szolgáltatásaik a következők: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus egyenkénti és együttes összege. Kistized helyett, mely victuáliákból áll, teleknagyság szerint fizetnek, együttes összege. Robotot részben megváltják, részben természetben teljesítik, napok száma, pénzértékük egyenként és összegezve. – Maradványföldeket legelőnek használják. – Kocsmatelek nagysága holdakban, téglavető nagysága. – Nem telki állományú földek kertek, gyümölcsösök, jövedelmük. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Tized a kamarát illeti, gabonából való jövedelmét a számvevőség tartja nyilván; bárány és méhtizedet szintén. – Dohányt nem termesztenek, tizedet sem lehet. – Négy lóvontatású szárazmalom, évi censusuk összege. – Húsmérés árendáját a számvevőség tartja nyilván. – Halászat árendába van adva, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván; vadászt árendáját szintén. – Italmérés jövedelmét a számvevőség tartja nyilván; kereskedők adójának összegét szintén. – Kiadásokat, fizetségeket, deputátum tételeit a számvevőség tartja nyilván; kegyúri terhekre, mivel a lakosok görögkeleti vallásúak, a pópák mentes telkén kívül más kiadás nincsen.
Gyrr:
Fekvése, kiterjedése, határai, szomszédos falvak; határjelei jól láthatók, határvillongások nincsenek. – Uradalmi épület a három éve épült erdészház, két közepes nagyságú és egy kisebb szobából áll, kamrából, konyhából, boltozatos pincéje van, hat tehénre való férőhelyes istállója kocsiszíne, udvarán kút, félholdas konyhakert tartozik még hozzá; az egész jó állapotban van, értéket nem közli. – Majorja nincs a kamarának a helységben, nem folytat gazdálkodást. – Erdő nagysága a mérnöki felmérés szerint, tölgyfákból áll, tisztásai is vannak, jövedelme. – A népesség 20 egésztelkes, 35 féltelkes, 18 negyedtelkes jobbágyból, továbbá 5 házas zsellérből áll, összesen 78 család, részben rácok, részben oláhok. – Jövedelmező beneficiumaik nincsenek, valamennyiüket az urbárium szerint kezelik. – A telkek appertinenciái megegyeznek az előbbivel, nyolcadtelkek nincsenek, a konstitutivum összegzése. – Allódiális földek számbavétele, helyük, nagyságuk holdakban. – A lakosok nem élnek jó körülmények között, a három évig tartó török háborúban megterhelték őket, gazdálkodásukban akadályozva voltak, sok jószágot vesztettek, néhány rossz évük is volt; termékeiket a másfél órányira fekvő Csakován tudják értékesíteni. – Az uradalomnak fizetendő úrbéri szolgáltatásokban csak összegszerű eltérések vannak a fentitől. – Nem telki állományú földek nincsenek. – Két lóvontatású szárazmalom, censusuk összege. – Kiadásokban a fizetésekre, deputátumokra adandó tételeket a számvevőség tartja nyilván; kegyúri terhekre a pópák mentes telkén kívül nincs kiadás. – A jövedelmeket nem összegzi.
Mellékletekben a két helység jövedelmeiről, úrbéri szolgáltatásairól készített táblázat kivonata.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Dollvadia

Content provider