HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 009.

Date 1798. február 8.
Description

Pecséttel, aláírással ellátott, eredeti német nyelvű példány, mellékletekkel együtt 27 pagina. 6 db. melléklet.

Text

(Becslés)
„Schätzung”, amelyet az újpecsi kamarai intézőséghez tartozó helységről dolgoztak ki az előzetesen végzett conscriptio alapján a temesvári számvevőség officiálisai.
Csapsa:
A császári fegyverek szabadították fel a török iga alól, lakói görögkeleti vallású rácok és oláhok. – Népessége 30 egésztelkes, 52 féltelkes, 162 negyedtelkes, 9 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 32 házas zsellérből áll, összesen 285 család; az általuk fizetett telekcensus egyenkénti és együttes összege. – Robotnapok száma teleknagyság szerint, pénzértékük egyenként és összegezve. – Kisebb adományokra fizetett összeg teleknagyság szerint és együttesen. – Nem telki állmányú földek, gyümölcsösök, konyhakertek, a vármegyének tíz, az uradalomnak 30 krajcárt fizetnek utána holdanként, utóbbi összegzése; fenti úrbéri jövedelmek összegzése, hozzáadva a robotmegváltásból folyó összeget. – Gabonatized jövedelme 9 évi átlag alapján, mivel helyben nem tudják értékesíteni, az egy órányira fekvő Csakova vagy a három órányira lévő Temesvár piaci árait veszi alapul. – Mennyisége kétszeresből, árpából, zabból, kukoricából, pénzértékük tételenként és összegezve. – Egyéb uradalmi tizedjövedelmek a báránytized és méhtized, jövedelmük. Királyi beneficiumok, és egyéb, az uradalmat illető jövedelmek 9 évi átlag alapján: italmérés árendájnáak összege, húsmérés árendája, halászat árendája; pálinkafőző üstök taxájának jövedelme; malomcensusok összege; iparosok adója. – Allódiális földek számbavétele, jövedelmük holdanként számítva minőségük szerint különbözően, rizsültetvények nagysága. – Mentes telkek, pópák, iskola, temető földje, nagyságuk. – Erdők nincsenek a helység területén. – A jövedelmek végösszegéből 10 % kezelési költséget von le. – Kegyúri terhekre a pópák és a tanító mentes telkén kívül nincsenek kiadások. – Jövedelmek nettó végösszege: 3997 ft., mely összeget 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét. – Mellékletekben táblázatos kimutatás az uradalmi jövedelmekről; uradalmi árendák, pálinkafőző üstök taxájának, malomcensus, kereskedők adójának alakulása az 1784–1797 évek között; gabonatized, báránytized, méhtized alakulása ugyanebben az időben; kivonat az uradalmi pénzjövedelmekről.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Csepsa

Content provider