HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 008.

Date 1797. november 23.
Description

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, két melléklettel, 23 pagina.

Text

(Összeírás úrbéres adatokkal)
„Beschreibung”, amelyet a bérbeadásra ajánlott kamarai helységről készítettek.
Csebsza:
Síkságon terül el, az újbecsi intézőséghez tartozik, görögkeleti vallású rácok és oláhok lakják; határai, szomszédos helységek, az átadás alkalmával határjeleit megújították. 1753-ban a bizottság első osztályba sorolta a helységet. – Gazdálkodás folytatásához szükséges épületek nincsenek, a kamara nem folytat gazdálkodást. – Erdők nincsenek a helység területén, sem erdei rétek. – Sem a kamara, sem a lakosok nem folytatnak szőlőművelést. – Kocsmaépülete nincs az uradalomnak, az italmérést bérbe adták, összege; húsmérés árendájának összege. – Vásárok, hetivásárok nincsenek a faluban, sem vámok. – Halászóvizek, folyók nincsenek, a Temes egyik ere, a Parcza ér halászata árendába van adva, összege. – Uradalmi malmok nincsenek, a lakosoknak van két vízi és négy lóvontatású szárazmalmuk, censusuk jövedelme. – Kőbányák nincsenek. – Földművelésen és állattartáson kívül mással nem foglalkoznak a lakosok. – Folyóvíz nincsen, a Temes folyónak van egy nagy részre oszló ága. – A lakosok termékeiket főleg a három mérföldnyire fekvő Temesvárott tudják értékesíteni, kétfogatú kocsi terhelhetősége. – Negyedévi szabad bormérésen kívül más jövedelmező beneficiumuk nincs a lakosoknak. – Gazdálkodáshoz szükséges épületek, lakóházak, kegyúri épületek nincsenek a faluban. – A népesség 30 egésztelkes, 52 féltelkes, 162 negyedtelkes, 9 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 32 házas zsellérből áll. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve: egy egész telekhez 24 hold szántó, 6 hold rét, 3 hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik, 1600 négyszögöllel számítva holdját; a féltelek appertinentiái arányosan fele, összesen 19 hold, a nyolcad hét holdból áll; a konstitutivum összegzése. Maradványföldek nagysága holdakban. – A földek hozama a jobbágyok bemondása szerint kétszeresből hatszoros, rozsból nyolcszoros, zabból tízszeres, kukoricából harminhatszoros, árpából kilencszeres, ezek súlyát is megadja. – Allódiális földek részletezése, szabad telkek felsorolása, nagysága. – A lakosok az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: részben természetben teljesítendő, részben pénzen megváltandó robotnapok száma teleknagyság szerint, pénzértéke; kisebb adományokra fizetendő összeg teleknagyság szerint és együttesen. – Nem telki állományú földek közül csak a konyhakerteket veszi számba, nagyságuk holdakban, jövedelmük holdanként 31 krajcárjával számítva. – Pálinkafőző üstök taxájának tavalyi jövedelme. – Tized az uradalmat illeti, a lakosok szállítják be az uradalmi szérűre, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, kender és lentized helyett fizetnek. Bortized, dohánytized nincs a helységben. Báránytizedet, méhtizedet természetben adnak, tavalyi hozamának pénzértéke. – Vízi és szárazmalmok censusának összege. – Italmérés árendája, húsmérés árendája, halászat árendája. – Kereskedők censusából, iparosok adójából nincs jövedelem. – Kiadásoknál kezelési költségeket nem számít, kegyúri terhekre a papi és tanítói telkeken kívül más kiadások nincsenek. – Mellékletekben az allódiális földek számbavétele, osztályozása; táblázatos kimutatás a helység úrbéri jövedelmeiről, jövedelmek összegzésével: 2420 ft. 11 Xr.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Csebsza

Content provider