HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 002.

Date 1781. április 25.
Description

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti német nyelvű példány, nyomtatott, egy melléklettel, 6 folio.

Text

(Becslés) „Schätzungs Aufsatz”, melyet a bányászfalu jövedelmeiről dolgozott ki a számvevőség.
Csukits:
Másodosztályba sorolt oláhok lakta helység. – Az uradalmak a következő jövedelmei vannak belőle: a népesség 160 negyedtelkes, 49 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 12 házas zsellérből áll, (van még 13 házatlan zsellér is), az általuk fizetett telekcensus egyenkénti és együttes összege. – Robotnapok száma teleknagyság szerint, pénzértékük egyenként és összegezve, a házas, valamint a 13 házatlan zsellér robotnapjainak száma, pénzértéke; robotjövedelmek összegzése. – Gabonatized jövedelme negyedtelekhez 4, nyolcadtelekhez két holdnyi szántót számítva, összegzése, 25 %-t előre nem látható eshetőségekre leszámítva, felét télivel, felét nyárival vetve hozamuk, pénzértékük, téliből 30, nyáriból 20 krajcárjával számítva jövedelmét mérőnként. – Egyéb, az uradalmat illető tizedjövedelmek a bortized, báránytized, méhtized, mindegyik jövedelme. – Kisebb adományokra fizetett telkenkénti díj összegzése. – Erdők nincsenek a helység területén. – Közepes minőségű maradványföldek nagysága holdakban, jövedelmük holdanként 12 krajcárjával számítva; bitang-jószágok legelőjének fenntartott 3 holdnyi terület jövedelme 26 krajcárjával számítva holdanként. – Malomtelek nagysága, jövedelme 30 krajcárjával számítva holdanként. – Egyéb jövedelmek hat évi átlag alapján számítva az italmérés jövedelme, a lakosok félévi szabad bormérését leszámítva. – Húsmérés árendájának összege, pálinkafőző üstök taxájának összege. – Nem telki állományú földek: gyümölcsöskertek nagysága holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – Promontoriális szőlők nagysága holdakban, jövedelmét nem számítja. – Sáfrányoskertek nagysága, jövedelmük holdanként itt is 30 krajcárjával. – Öt harmadosztályú, hét negyedosztályú ház, jövedelmük 30 illetve húsz krajcárjával számítva. – Öt kanalasmalom, összesen hat kerékre, censusuk egyenként és összegezve. – Kereskedők censusából, mesteremberek adójából nincs jövedelem. – Jövedelmek nettó végösszege a 10 % kezelési költség levonása után: 832 ft. 30 Xr., mely összeget 4 1/2 illetve 6 % hozammal tőkésítve adja meg értékét. – Kegyúri terhek nincsenek, kiadások nem terhelik. – Restanciái az összeírás idején (1779. október 30.) nem voltak, uradalmi épületek nincsenek. – Mellékletben jövedelmi kimutatás az 1774–1779. évek között a fenti tételekből.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Csukits

Content provider