HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 226. - No. 011.

Date 1791. november 11.
Description

Eredeti, német. 70 pagina. Fol. form. sajátkezű aláírás.

Text

Összeírás, melyet a kamara conscriptora készített, 8 db. melléklet, melyek előmunkául szolgáltak.
Csákova:
számvevőség épülete, méretei, szobái, pince, „Wacht oder Arrest Thurm” maradványai, mellette konyhaépület, pince, ló- és tehénistállók, – 3 emeletes magtárépület 8000 mérő gabonát fogad be, – más uradalmi épület a piacon, hozzá pince, istálló, konyhakert, – az orvos lakása, itt is istálló, kocsiszín – egykori selyemfonoda, amely már évek óta nem működik, – lovassági kaszárnya, ahol egy ezred tartózkodik – 51 egésztelkes, 103 féltelkes, 163 negyedtelkes, 9 nyolcadtelkes jobbágy, – 121 zsellér, 23 subinquilinus, – rác, német és zsidó lakosság, – 1786-ban telepített 7 egész és 9 féltelkes német colonus névsora, 10 szabad évet kaptak, – a szántó 3, a rét 1 nyomásban, – telkiállomány telekkategóriánként holdban művelési ágak megoszlásában, – összesen holdnyi szántó, rét, legelő, szőlő, belsőség, – terméseredmény 1 mérő után kukorica, zab, kétszeres, – legelőn db.: ló, tehén, ökör, juh, disznó, – holdnyi allódiális rét, holdnyi feleslegföld (Überland) – eperfaültetvény fiatal fákkal, – holdnyi terület szénapajtának, – holdnyi gyakorlótérség a katonaságnak, – holdnyi terület a vendégfogadónak, – holdnyi területen vizesárok, – katolikus pap, pópák és tanító kezén holdnyi terület, – a szőleikben termő bor igen rossz minőségű, ezért a szőlőt adják el, – földművelésből és kézműiparból élnek, – úrbéres szolgáltatásaik: census és kisebb adományok készpénzben, – robotnap és váltsága készpénzben, – a szőlőskertek censusa,
Petroman:
2. úrbéres osztályba sorolt, – 7 egész, 72 fél, 254 negyed, 26 nyolcadtelkes jobbágy, 49 zsellér, – a lakosság oláh, – Keresztúr praediumtól átcsatolt terület, – állataik db. ló, tehén, ökör, juh, disznó, – a szántó 2, a rét 3 nyomás, – holdnyi legelő felesleg,
Obaad:
15 egész, 54 fél, 84 negyedtelkes jobbágy, 7 nyolcadtelkes, 16 zsellér – holdban legelő,
Gylad:
130 egész, 248 fél, 184 negyed, 31 nyolcadtelkes jobbágy, 52 zsellér, – holdnyi egykori erdőterület
Csakova kamarai uradalom.
(Temes m.): Csakova – Petroman – Obaad – Gillad

Search result navigation
Content provider