HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 226. - No. 008.

Date 1813. október 15.
Description

Eredeti, német. 336 eredeti számozású pagina, fűzve. Fol. form. sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata.

Text

„Beschreibung” Összeírás, melyet Franz Hornig készített.
Charlottenburg:
határai, – uradalmi vendégfogadó, részei: vendéglőszoba, 2 lakószoba, konyha, pince, istálló, kocsiszín, mészárszék, – becslése mesterségek szerint, – pálinkafőző 3 kazánnal és a szükséges felszereléssel, lakószoba, hízók óljai, – más pálinkafőző szintén 3 üsttel, – malom 2 kerékkel, molnárház, gát és zsilipek, – uradalmi épület: előtér, ebédlő, balró, jobbról 2–2 szoba, kamra, alatta borpince, oldalépületben konyha, éléskamra, cselédség szobája, kocsiszín – ló és tehénistálló, – hízók óljai, – kis konyhakert – béresek, hajdúk, gulyás lakóháza, – hombár fából 800 mérő gabonára, – kukoricagóré – kotarka – templom és iskolaház, – allódiális épület, de itt csak szárnyasokat tartanak, – 31 féltelkes jobbágy, 11 allodialista, – 42 parasztház, – a telkiállomány művelési ágak megoszlásában, – holdnyi gyümölcsöskert és szőlő, – holdnyi allódiális terület, darabonként, – holdnyi szabad terület, – holdnyi használhatatlan terület, – 1 holdon termő mérőnyi búza, rozs, zab, kukorica – német és katolikus lakosság, – főleg a földművelésből élnek, – empóriuma: Lippa – holdnyi legelőn legeltetett db. ló, tehén, ökör, disznó, – szolgáltatásaik összesítve: census és kisebb adományok készpénzben, – robotnap és értéke kpben, – kertek és pálinkafőző üst censusa, – tized mérőben (9 év átlagát számolva) búza, kétszeres, zab és kukorica, értéke készpénzben is, – méhtized készpénzben is, – bortized cseber és értéke készpénzben, – holdnyi egykori erdőterület és erdei kaszáló, – bevétele készpénzben, – holdnyi uradalmi szőlő, termése cseber, – a művelési költség utáni bevétel, – holdnyi allódiális szántó, itt terem mérőnyi: búza, rozs, zab, kukorica, értéke készpénzben, – ebből le a művelési költségek – tiszta bevétel, – a holdnyi allódiális kaszáló, innen kazal széna és sarjú, – konyhakert bevétele, – holdnyi gyümölcsös, db. gyümölcsfa, – bevétel a malomból: mérőnyi gabona, – számítások a vendégfogadó és a pálinkafőző bevételéről, – az összeírásba beírva: a határ részletes leírása, – az épületek részletes becslése mesterségenként, – az alattvalók összeírása név szerint, fiaik, – a telkiállomány megoszlása holdban művelési áganként, – állataik db.: ló, ökör, tehén, juh, disznó, – úrbéres szolgáltatásaik – szőlő- és gyümölcsöskertek összeírása, – az allódiális területek összeírása, – conventionalisták névsora, – a tized táblázata 1804–182, – piaci ártáblázat, – uradalmi szántó bevételének táblázata 1804–1812, – vendégfogadó bevételéről részletes számítások
Kamarai birtok.
(Temes m.): Charlottenburg

Search result navigation
Content provider