HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 226. - No. 003.

Date 1794. december 14.
Description

Eredeti német. 11 pag. Fol. form. sajátkezű aláírás.

Text

„Conscriptio und Schätzung” Összeírás és becslés, melyet Martin Verth kamarai conscriptor készített, 21 db. melléklet, melyek az előmunkálatok során keletkeztek.
Bellinz:
2. úrbéres osztályba sorolt, – jobbágyai: 1 egész, 34 fél, 69 harmad és 139 negyedtelkes, 106 zsellér, – úrbéres szolgáltatásaik összesítve: census és kisebb adományok készpénzben, – robotnap és készpénz értéke, – tized mérőben: kétszeres, zab, kukorica, – báránytized készpénzben, – holdnyi allódiális szántó és árendája, – kocsma- és kereskedőház árendája, – pálinkafőző árendája, – az összes bevétel 5 % bázison tőkésítve, – kocsmaház leírása: vendéglős és vendégszoba, konyha, kamra, szállóvendégek szobái, pince, istálló, csűr, – pálinkafőző ház, kukorica, hombár, – uradalmi ház, amely a provisor lakásául szolgál, – mellékelve: az épületek részletes, mesterségek szerinti becslése, – kereskedő és kocsmáros szerződése, – a kiárult bor és pálinka táblázata 1791–1793, – az allódiális terület részletes összeírása, – a falu területének összeírása, – bárányösszeírás tizedeléshez 1791–1793, – a gabona összeírás tizedeléshez 1791–1793, – a subditusok névsora, telkük nagysága, úrbéres szolgáltatásaik
Andreas Konrád birtoka.
(Temes m.): Bellinz

Search result navigation
Content provider