HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 224. - No. 031.

Date 1818
Description

78 old., német, latin, ill. helyenként szlovák nyelven, eredeti és hiteles másolat

Text

Conscriptio urbarialis adatokkal 1773-ból, az összeírást a kamara a birtok új eladományozása előtt készítette.
Melléklet: 25–36 old. az 1773-as urbarium bő kivonata szlovák és latin nyelven 1818-as hiteles másolatban, azonos az UC 224 : 30 (b)-vel, ezért itt nem regesztáztuk
Laczkova:
a szomszéd helységek – a birtok határai – a helység szántói három forgóban – a földek három évenként trágyázást igényelnek – terményeik: kevés rozs, árpa, zab az irtásföldeken: burgonya (pityóka „Grundbirn”) – a várható terméseredmény gabonaneműekből az elvetett mag kétszerese, burgonyából pedig a négyszerese – a helység urbariális besorolása 3. osztályú – hivatkozás az 1773-as Urbáriumra, amely szerint 6 3/8 egész sessión 24 2/8-as és egy 5/8-as jobbágy ül, 185 5/8 hold szántó és 52 hold rétség tartozik hozzá – saját házukban lakó alattvalók száma 37 – más házában lakik 7 – az egyházi tized szolgáltatásától mentesek – a kaszálók jók, évente egyszer kaszálnak – a legelőterület bőséges, juhtenyésztés minden korlátozás nélkül megengedett az alattvalók számára – az uradalmi erdők, részletes leírása mérték, faállomány – földesúri jövedelem: házadók – konyhaszolgáltatások megváltása – az igás- és gyalogrobotok készpénz értéke – sessiónként kötelező tűzifaszállítás – hosszúfuvarok: két nap távolságra négy egész sessió köteles adni évente egyet – a termény- és állatkilencedeket készpénzzel váltják meg, egy egész sessió 4 Ft-tal – az uradalmi erdők hozama készpénz értékben – az erdei legelők, és a vadászati jog utáni földesúri jövedelem – az uradalmi szántók három forgóban – kimutatás az allódiális szántók és rétek hasznáról az 1790 és 98 közötti években – az uradalmi kocsma utáni jövedelem – a lakosok névsora – a sessiók méretei – saját házaikban lakó zsellérek névsora – faártáblázat az 1789 és 98 közötti évekből a lublói és podolini piacokon – az 1773-as Urbarium kivonata: (azonos az UC 224 : 30 (b)-vel, ezért itt regesztázását elhagytuk) – birtoktörténeti adatok – a kilencedek megváltási lehetősége készpénzzel vagy igás- és gyalogrobottal – az egész birtokra vonatkozóan nincs Aestimatio mellékleve az összeíráshoz, csak a birtokhoz tartozó erdőről, kiterjedésük, kitermelési lehetőségek, várható évi átlagjövedelem az uradalom számára fakitermelésből
Podolini kamarauradalom tartozéka.
(Szepes m.): Laczkova

Content provider