HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 224. - No. 016.

Date 1839/40
Description

170 old., latin nyelvű eredeti.

Text

Conscriptio et Aestimatio, amelyet a kamara a kegyúri terhek felmérése érdekében készített.
A felsorolt városok plébánia épületeinek részletes leírása, a renoválásra váró épületeinek állapota – történeti adatok – a kamara befektetései az épületek javításával kapcsolatban – a plébániához tartozó gazdasági épületek: pincék, kamarák, istállók, csűrök, magtárak, szekérszínek, gazdasági alkalmazottak lakásai – a plébániakertek terményei és faállománya – az összeíró javaslatai, pl. új épület felépítésére, a kamarai hozzájárulás mértékére
Olaszy:
a régi nagy csűr helyett a plébánia három kisebb csűrt szerzett szétszórva kint a városban privát telkeken, mert 1835-ben a plébánia csűrét a bennelévő tizedgabonával együtt rosszakaratból valaki felgyújtotta és az teljesen leégett
Leibicz:
bekerített gyümölcsöskert, konyhakert élősövénnyel elválasztva, külön a szárnyasok számára elkerített rész a gyümölcsösben
Szepes-Váralja:
Itt a plébánia birtokai 1776. január 15-én kelt királyi rendelettel a káptalan nagyprépostjának javadalmával vannak egyesítve.
Szepes-Béla:
boltíves, vasablakokkal megerősített magtárépület
Menhard:
a három csűr közül a középső leírása: „… praeclusuras et unam aream trituratoream limo explasmatam habens … stricte e duobus simuliunctis componitur intermedio canali stilicidium foras educente”
Ruszquinocz:
az összes leégett gazdasági épületek felépítése a kamarára mint patrónusra háramlik
Felka:
a régi vizes gödrökkel teli kertrész csatornázva és feltöltve szép kertté lett, nemes gyümölcsfákkal beültetve
Montegeorg:
városon kívüli szérűskert „antiquum decimale horreum” a régi tizedgyűjtő csűr
Mathaeocz:
a plébános zsellérei számára lakóház „domuncula pro inquilinis parochialibus”
Lubló:
a plébánia allódiuma a várs határában gazdasági épületekkel, – az allódiummal szemben „horreum decimale” a tizedgyűjtő csűr
Podolin:
az összeíró szerint az istálló jászolai és hidlásai pótlásra várnak
Kamarai patronátusa alá tartozó egyházi épületek a 16 Szepes megyei mezővárosban.
16 Szepes megyei város: 1) Igló és külvárosai Nagy Hnilecz – Kis Hnilecz – 2) Olaszy – 3) Várallya (Szepesváralja9 – 4) Leibicz és külvárosa Majerka – 5) Bela (Szepesbéla) – 6) Menhard – 7) Durand – 8) Ruszquinocz – 9) Poprad – 10) Sztrázsa – 11) Felka – 12) Montegeorg – 13) Mathaeocz – 14) Lublo – 15) Gnezda – 16) Podolin

Content provider