HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 224. - No. 013.

Date 18. század eleje
Description

2 old. latin nyelvű egyszerű másolat

Text

Conscriptio kamarai összeírásnak látszik, aláírója: (hivatali címének említése nélkül) „Stephanus Deáky”. Dátumát az írásmód alapján véleményeztük.
Balás-Ethe:
Néhai Kiss Márton portiói: fél nemesi kuriális „sessió”, lányági örökösök kezén, rajta egy csekély értékű, régi építmény: „gazula” (= kunyhó) – a másik kuriális „fundus”-on nincs semmiféle épület – a kuriális fundusokhoz tartozó 48 hold szántó szétdarabolva kis és nagy darabokra összesen kb. 80 metr. vetéskapacitású – az összeírás felsorolja a hely és mennyiség szerint a szántókat, sőt a zálogban lévőknél a zálogbirtokosát is – a szántókat a néhai tulajdonos veje zálogosította el
Töbőr-Ethe:
néhai Farkas Ádám mindkét nemesi telke „fundus curialis” – a „ex tribus octavalitatibus” áll – az egyes nyolcadokhoz öt-öt hold szántó tartozik a helység határának szűk kiterjedése miatt – mindkét helységre vonatkozó megjegyzés: a legelőterület hiánya miatt a szomszéd helységekben kell a helybelieknek legelőterületet bérelniök
Férfi örökösök nélkül maradt nemesi fundusok a Csallóközben Pozsony megyében „in sexu masculino deficientium nobilium condam Martini Kiss et Adam Farkas”.
(Pozsony m.): Balás-Ethe – Töbőr-Etha

Content provider