HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 224. - No. 010.

Date 1818/19, 1825 és 1829
Description

28 old. latin és német nyelvű eredeti

Text

Conscriptio és Aestimatio, mindkét conscriptiót és aestimatiót a praedium elajándékozásának előkészítésére készítette egy közös kamari és vármegyei bizottság.
Conscriptio 1818. szeptember 1.
Mnisek:
fekvése, szomszédai, határai – kocsmaépület leírása és mesterségek szerinti becslése – uradalmi épületek: egy régi uradalmi lakás (egykori harmincad hivatal), kovácsműhely, istállók, szekérszín hasonló leírása és becslése – a praediumon csak két jobbágy és egy más házában lakó zsellér él – a három ház utáni házadó – a jelzett két jobbágy és egy zsellér robotjának készpénz értéke – a természetben kötelező szolgáltatások: kakas, kappan, tojás, vaj és közös borjú-ajándék megváltása készpénzzel
Aestimatio 1819. május 10.
Mnisek:
a praediumhoz tartozó erdők kiterjedése, haszna és becslése – az egész praedium összesített becsértéke
Újabb becslések: az 1825/29 Aestimatiókban néhány adatot módosítottak, pl. a régi uradalmi lakóházat igénybe vette a kamara az újból feállítandó hivatali helyiségnek a harmincad-hivatal számára – mindhárom az 1818/19-es összeírásban felvett alattvaló utáni földesúri jövedelmet törölték az új becslésből, mert ezek az alattvalók jogilag a kacsei kamarai birtokhoz tartoztak és tévesen vették fel őket az itteni Conscriptioba 1818-ban az összeírók
1829. június 1-től új tulajdonosok Hellner Sámuel és Tóbiás.
(Szepes m.): Mnisek praedium

Content provider