HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 224. - No. 009.

Date 1818/19 és 1827
Description

48 old., latin és német nyelvű eredeti, szlovák nyelvű részletekkel (pag. 19)

Text

Conscriptio urb. adatokkal és Aestimatio, az 1798-as Urbarium adataival, a kamara készítette saját használatra.
Kacse:
fekvése, határai, szomszédos helységek – hivatkozás egy 1773-as urbarium adataira – sessiók száma és méretei – a földek terméketlenek, az időjárás zord, a telkek hosszúak, így jobbára csak zabot termelnek – állattenyésztéssel és eladással is foglalkoznak, ezért a szomszédos Sáros megyében is bérelnel legelőt – a birtokhoz tartozó erdők részletes leírása, becslése, az erdők haszna fakitermelésből – fűrészmalom becsértéke – urbarialis szolgáltatások: házadók – a természetbeniek: külön-külön kakas, kappan, tojás, zsír és közösen borjú fejében készpénz megváltás – a természetben teljesített robotok, favágások és hordások, hosszú fuvarok készpénz értéke – a termény-és állatkilencedek megváltása, tizedszolgáltatástól mentesek – az erdei legelők és irtásföldek kérdése rendezésre vár, mert a helybeliek a lengyel elzálogosítás idején „in früheren Zeiten während des Pfand Rechtes der Pollnischen Krone” az irtásföldeket és legelőket háborítatlanul birtokolták – az uradalmi mészárszék és kocsma árendája – az uradalom haszna a halászat bérbeadásából – a jobbágyok névsora – a sessiók mértéke – a zsellérek névsora – kimutatás a helyli faárakról 1789 és 1798 között – az 1798 Urbárium kivonata: a terménydézsma megválthatósága készpénzzel vagy robottal – a természetbeni szolgáltatásokat vaj, kappan, csirke szintén készpénzzel megválthatják.
1. Aestimatio: a budai kamarai adminisztrációtól 1819. április 26: 1819-es német nyelvű becslés az összeírt javadalmakról és jövedelmekről
2. Aestimatio: ugyanattól 1827. február 10-i kelettel ugyanannak a becslésnek 1827-es helyesbítése főleg a lakosság számának időközti változása miatt
Kamarai birtok.
(Szepes m.): Kacse

Content provider