HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 224. - No. 006.

Date 1717
Description

6 old., latin nyelvű, egyszerű másolat hitelesítés nélkül.

Text

Conscriptio urb. adatokkal, amelyet a kamara az összeírt birtokok zálogbaadása előtt készített. Az irat hiányzó dátumát az 1717-es összeírásra való hivatkozás alapján pótoltuk.
Pereszlény:
Néhai Forgács Ádám és Forgács Lőrinc közös birtokában, mindkét félbirtok Lőrinczi Ádám zálogbirtokában, csak egyik félbirtok került a kincstár tulajdonába, így csak azt írják össze – alattvalók névsora, sessiók száma és méretei, többségében negyedes sessiók – igásállatok száma – méhkasok – szőlők „kapásnyi méret” – szántóföldek, itt nem jelzi a mértéket, de a többi összeírásnál a szántóföldeknél a Cubulus mint a vetéskapacitás mértéke meg van adva – szénatermés mértéke „szekér”, három vetésforgó – a szőlőknél egy kapásnyi területről 2 urna termés várható, amelynek értéke urnánkét 2 Ft – a kilencedeket és tizedeket készpénzzel váltják – allódiális szántók minden vetésforgóban vannak, az allódiális földek megművelése robotban történik – természetbeni szolgáltatásaikat: 1 őz, közösen, egy-egy liba és egy pár csirke családonként készpénzzel váltják meg – kocsmáltatás a földesúr tetszése szerint, ennek várható jövedelme
Visk:
allódiális építmények fából „in diversis fundis colonicalibus” – a helybeli alattvalók az allódiális munkák mellett kötelesek az allódiális terményeket „locum milliaribus circ. 6, vel 7 distanten” elszállítani – a kincstárra szállott Forgács részen serfőzőház árendában minden főzet után 4 forintot fizet – az Ipolyon lévő vízimalom három tulajdonoshoz tartozik, a kincstárra eső jövedelemrész
Alsó Szemeréd:
a kilencedeket természetben adják újévi ajándékként egy őzet vagy két nyulat és három libát adnak földesúrnak
Konfiskált és utána elzálogosított volt Forgách portiók.
(Hont m.): Pereszlény, zálogbirtokosa Lőrinczi Ádám hercegprímási provisor – Visk, a portio zálogbirtokosai Vécsey báró és társai – Alsó Szemeréd, a portio zálogbirtokosa „Domina Schmideckiana Schemniciensis”

Content provider