HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 222. - No. 019.

Date 1721. május 18.
Description

Latin másolat. 1 pag. aláírás nélkül # francia nyelvű feljegyzés a tartalmáról.

Text

Conscriptio, nyilván kamarai tisztviselőtől származik, aláírás nélkül
Edelény:
17 jobbágy féltelken, név szerint, 1 taxalisty, fiaik, állataik: ló, ökör, tehén, disznó, juh, méh, 2 puszta telek
br. Luilyer birtoka.
(Borsod m.): Edelény

Search result navigation
Content provider