HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 222. - No. 015.

Date 1799. október 23.
Description

Eredeti, latin, 85 eredeti számozású pagina. Fol. form., sajátkezű aláírások.

Text

"Aestimatio dominii Velika…", melyet a kamara budai könyvelősége készített. 2 db. melléklet.
Velika:
49 jobbágy, 30 zsellér, 23 2/32 egésztelek. A jobbágyoktól összesen robotnap, értéke készpénzben. Census készpénzben. Úrbéres faszolgáltatás ölnyi. Külön a zsellérek robotja és censusa. Holdnyi szilvás, censusa. A pálinkafőző üst censusa. A bortized akó és készpénzben. A hegyvám urna. – Kapásnyi uradalmi szőlő; termése urna, a művelési kiadások levonása után a tiszta bevétel készpénzben. 3 db. allódiális szántó holdnyi – termése mérőben; a tiszta bevétele készpénzben. 3 rét kaszálónyi, a rétekről kocsinyi széna. Allódiális gesztenyés db. gesztenyefával. Szilvafás db. fával, bevétele. – Uradalmi halastó és teknősbéka nevelő – innen az uradalomnak nincs bevétele. Uradalmi kanalas malmok és bevételük. A jobbágyoknál 42 kallómalom és 30 kanalasmalom, a malmok censusa. A mészárszék censusa. Részletezve a kocsmálás bevétele. Pálinkafőző bevétele. Kereskedő censusa. Az oppidumból származó összes bevétel.
Radovancze:
57 jobbágy, 7 zsellér, 29 17/32 egésztelek.
Potochani:
16 jobbágy, 8 39/48 egésztelek. A szőlőben mogyóróbokorról bevétel.
Draga:
19 jobbágy, 8 39/48 egésztelken.
Polyanszka:
34 jobbágy, 5 zsellér. Uradalmi gesztenyés.
Verhovcze:
10 jobbágy, 1 zsellér, 11 5/32 egésztelek.
Ozdakovcze:
7 jobbágy, 7 zsellér.
Olyaszi:
15 jobbágy. Földesúri és jobbágyi kanalas malmok.
Bratulyevcze:
11 jobbágy.
Szmolyanovcze:
9 jobbágy, 5 13/32 egésztelek.
Dedina Klisza:
3 jobbágy, 2 15/32 egésztelek.
Cserlyencze:
7 jobbágy, 4 9/32 egésztelek.
Nyesich:
3 jobbágy, 4 14/32 egésztelek.
Mertovlaszi:
3 jobbágy, 3 7/32 telek.
Milivojevczi:
4 jobbágy, 3 6/32 egésztelek.
Szlobostina:
19 jobbágy, 15 32/48 egésztelken.
Podszreche:
15 jobbágy 8 3/32 egésztelken. Holdnyi allódiális szántó. Falc. allódiális rét. Holdnyi szilváskert.
Vranich:
10 jobbágy, 3 zsellér, 5 14/32 egésztelek.
Luchincze praedium:
Holdnyi allódiális szántó, melybe mérőnyi árpát, rozsot vetnek, a termés készpénzben is. Rét falc. darabonként, a rétről kocsi széna. Szilváskert db. fával, bevétele készpénzben. Számítások az uradalmi kocsma bevételéről.
Orlyavacz:
35 jobbágy, 14 zsellér, 8 11/32 egésztelek.
Kujnik:
14 jobbágy, 8 10/32 egésztelek. Uradalmi gesztenyés db. fával. 2 kanalas malom.
Paszkovcze:
10 jobbágy, 1 zsellér, 4 28/32 egésztelek.
Koprivna:
19 jobbágy, 9 zsellér, 4 21/32 egésztelek. 4 kanalas malom.
Raszna:
13 jobbágy, 4 zsellér, 5 12/32 egésztelek.
Derevcze:
21 jobbágy, 3 zsellér, 8 30/32 egésztelek. 2 kanalas malom.
Pavlovcze:
25 jobbágy, 6 zsellér, 7 15/32 egésztelek.
Bolomache:
11 jobbágy. 1 kanalas malom.
Borichevacz:
15 jobbágy, 9 zsellér.
Villich Szello:
26 jobbágy, 5 zsellér, 10 5/32 egésztelek. Földesúri malom 3 kerékkel. Hold irtás rét és szántó.
Xinerovcze:
6 jobbágy, 5 14/32 egésztelek.
Bergyani:
16 jobbágy, 1 zsellér, 7 6/32 egésztelek.
Skenderovcze:
15 jobbágy, 2 zsellér, 7 egésztelek. Allódiális szántó hold, itt mérőnyi zab és kukorica vetés. Falc. allódiális rét. Holdnyi konyhakert, itt db. gyümölcsfa. Allódiális szilvás db. fával.
Jaguplie:
32 jobbágy, 1 zsellér, 17 33/48 egésztelek. 2 kanalas malom.
Tresztanovcze:
29 jobbágy, 5 zsellér, 16 32/48 egésztelek. 3 kanalas malom. Allódiális szántó holdnyi több darabban.
Thekich:
13 jobbágy, 10 43/48 egésztelek.
Eminovcze:
9 jobbágy, 6 censualista, 7 11/48 egésztelek. Uradalmi szántó hold.
Schehovczi:
6 jobbágy, 5 14/48 egésztelek, 1 kanalas malom.
Mitrovicza:
30 jobbágy, 3 zsellér, 19 15/48 egésztelek. Holdnyi allódiális szántó darabonként és névszerint is. Rét kaszálónyi. Kuriális kertben db. gyümölcsfa. Más kertek gyümölcsfákkal, eperfákkal, konyhakert. 3 kanalas malom.
Skomnich:
4 jobbágy, 2 10/32 egésztelek. Hold allódiális szántó és kaszálónyi rét. Uradalmi szilváskertek db. fával. Mellékelve: az uradalmi épületek összeírása és becslése.
Orlovacz:
Fa uradalmi vendégfogadó, istálló, kocsiszín, mindezeket "manu rustica" készítették. Malom kocsiszínnel, istállóval. Allódiális ház, kettős istálló, kukorica-csűr, 2 aszaló, hízó ökrök karámja.
Eminovcze:
Vendégfogadó hozzá istálló, kocsiszín, kanalas malom.
Velika oppidum:
Vendégfogadó, ahol a görög kereskedőnek boltja is van, istálló, kocsiszín, uradalmi pince, kallómalom.
Mitrovicz:
Kuriális ház, pálinkafőző, pandúrok háza, istálló, pince, présház, csűr 3 szintes. Ispánház, istálló, présház, szénapajta, kukorica góré, méhes. Vendégfogadó.
Lusincze praedium:
Kocsma, aszaló. Az allódiális szántó, rét, kert, szőlő, szilváskert összeírása.
A másik melléklet: jelentés az összeírásról.
Szvetich Jakabnak adományozott Velika uradalom.
(Pozsega m.): Velika – Radovancze – Potochani – Draga – Polyanszka – Verhovcze – Ozdakovcze – Olyaszi – Bratulyevcze – Szmolyanovcze – Klisza – Nyesik – Mertovlani – Milivojevczi – Szlobostina – Bergyani – Szkenderovcze – Jugublie – Tresztanovcze – Thekich – Bertelovcze – Eminovcze – Soheovczi – Mitrovicza – Skornis

Search result navigation
Content provider