HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 221. - No. 008.

Date 1789. december 18.
Description

Az eredeti helyén utalás: 1852-ben kamarai rendeletre ismeretlen helyre kiadva. Tartalmáról l. elenchus XXVI. köt.

Text

Conscriptio
A zágrábi püspöknek adományozott javak.
(Torontál m.): Periamos – Varias – Peszak – Pakar praedium – Idios possessio portio – Bocsar possessio portio – Idvornak praedium – Sajan praedium

Search result navigation
Content provider