HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 220. - No. 005.

Date 1794. október 12.
Description

Eredeti, latin, 89 pagina. Fol. formátum. Saját kezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Text

Conscriptio, gróf Ditrichstein apát halála után a kamarai kezelésbe vett javakról készítette Kovács János kamarai prefektus a megyei officiálisok hitelesítésével.
Szent Jobb:
Az egész uradalom rövid ismertetése, határai, határvitákra utalás. – Pálinkafőző: nádtetős téglaépület. – 2 szoba, konyha, kamra, pálinkafőző helyiség, bérlőnél 1791-ben contractus alapján. Disznóól sárfal, szalmatető. – A kanász faháza: 2 szoba, konyha, becsértéke. Malom a Berettyón 5 kerékre. Zsindelytető, kocsiszín fából. – „Arany Hordó” kocsma: téglaépület, 2 szoba, konyha, kamra, pince. – „Csillag”’ kocsma fából, sárral tapasztva, szoba, konyha, pince. – „Nyulas” kocsma az erdőben, 2 szoba, konyha, pince. Mészárszék fából. – Uradalmi bolt épülete: 2 szoba, konyha, kamra, bolt. „Öreg Hegyen” „Kereszt pince” amely már a török időben is állt. Hordószín fából kis szobával. – Három más uradalmi pince, présházzal. – Présház kis hordószín, pince. – A kádár háza kocsiszínnel. – Pálinkafőző mellett csűr, az őr szobája. – Régi kukoricagóré. – Kert alma és körtefákkal. – Felette szilváskert, melynek egy részét nemrég telepítgették. – Aszalóház. – Vincellérház fából, nádtető. – A kocsma háza: 2 szoba, konyha, műhely, kert. – A vár a Berettyó mocsaraiban, épületeit Winkler Mátyás apát majd Csáky Miklós váradi püspök átalakíttatta. – A falaknak és árkoknak csak nyomai. A bejáratnál 2 fahíd, a hidak közén kert. – Bástyamaradványnál cselédház fa kocsiszínnel. – A hídtól jobbra szintén épületek: régen börtön, allódiális épület. Lóistállók. – A régi uradalmi épületben 3 szoba, konyha, cselédszoba, pince, régi istálló. – Jakabffy bérlő által 1792-ben emelt épület: 3 szoba, kamra. – Kukoricagóré, paraszti munka. – Templomát Csáky püspök kezdte építtetni. – Plébániaház: 3 szoba, konyhája, cselédszoba, pince, istálló. – Iskolaház: 2 szoba, konyha, kamra. – A bérlő állatai, db.: bivaly, disznó, ló, kas méh. – Jobbágy, zsellér, házatlan zsellér. Egésztelek. – A belsőség mérőben. – Postfunduálisa: holdnyi szántó, falc. rét. – Kapásnyi szőlő. – A jobbágyság állatai, db.: ló, ökör, tehén, juh, kas, méh. – Magyar, német, szláv és oláh lakosság. – 78 jobbágy, 134 zsellér, 13 subinquilinus. – Empóriuma: Margita. – Az országos és megyei adójuk, jobbágy és zsellérház. – 1. úrbéres osztályba sorolt, terméseredmények 1 mérő mag után: búza, rozs, árpa, zab, kukorica. – Borral kereskednek. – A falu használatában holdnyi szántó és falc. rét. – A jobbágyság szolgáltatásai: régi jobbágyok és zsellérek házcensusa készpénzben. – Sváb családok contractus alapján 2 fl-t fizetnek házaik után. – Kulinária készpénzben. – Robotnap, úrbéres faszolgáltatás és hosszúfuvar készpénzben. – 17 sváb család robotja készpénzben. – 1777-ben települt szlávok contractus alapján, készpénzben. Robotot megváltják. – Zsellérek és házatlan zsellérek robotnapja készpénzben. – Pálinkafőző üst censusa. Kilenced mérőben: búza, kétszeres, zab, tönköly, lencse, borsó, kukorica. – Mázsa krumpli. Fej káposzta. – Csomó kender. – Bárány- és méh-kilenced készpénzben. – Bor-kilenced és hegyvám készpénzben. – Négy, nagyrészt tölgyerdő, bevétele készpénzben. Tűzifa, szőlőkaró, makkolás, szénégetés. – Allódiális szőlő kapásnyi, termése akónyi. – Bevétele a művelési költségek levonása után. – Allodáilis szántó mérőben, rozsot és kétszerest vetnek. A szántó bevétele. – Rét kaszálónyi, innen kocsinyi széna. – A kúriánál lévő káposztás, gyümölcsös és konyhakert bevétele. – Holdnyi kenderföld bevétele. – Malom bevétele: mérőnyi, búza, kétszeres, kukorica, sertéshízlalás. – Mészárszék árendája. – A kocsmálás bevétele részletezve, pálinkafőző árendája.
Csohaj:
78 jobbágy, 33 zsellér, 12 subinquilinus. – 2 fa kocsmaépület, sárral tapasztva. – 2 szoba, konyha, pince. Az ispán háza: 2 szoba, konyha. – Jobbágy, zsellér, subinquilinus, oláh lakosság. Empóriuma: Nagyvárad. . – Terméseredmény: búza, kétszeres, zab, kukorica. – A legelőjük elegendő. Szőleik Szent Jobb és Szent Imre szőlőhegyein. – Az előző bérlő által szerzett allódiális szántó holdban. Ebben mérőnyi kétszeres vetés.
Sárszeg:
Fa kocsmaház sárral tapasztva, 2 szoba, tornác, pince. – 1. úrbéres osztályba sorolt. – 39 jobbágy, 15 zsellér, 1 subinquilinus. – Egésztelek: 26 hold szántó és 8 falc. rét. – A legeltetett állataik. – 2 erdő holdnyi, bevétele. – Allódiális rét falc. – A kocsma árendája. – Egy jobbágyháznál történő kocsmálás árendája. – Az uradalom alkalmazottjainak convenciója: fiskális, provizor, kulcsár, ispán, hajdúk, erdőkerülő, bognár, kovács, vincellérek, őrök, asztalos. – A kegyúri terhek részletezve, tiszta bevétel. – A Szent Jobbi residenciális ház inventáriuma: bútorok. – A malom szerszámai és berendezése. – Mészárszék. – A szőlőben: kétágú kapa, „verem vágó” kapa, szekerce, csebrek, „cadus major seu nagy Kármentő” vízhordó edény, prés, korcsolya, lopó bádogból. – A plébános egyházi ruhái, templomi edényei, stb.
Szent Job apátság javai.
(Bihar m.): Szent Job – Csohaj – Sárszeg

Content provider