HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 220. - No. 002.

Date 1728. december 30.
Description

Eredeti, latin, 4 pagina. Igen nehezen olvasható, vízfoltos, mellette másolat: 1834. november 15. Az eredetin saját kezű aláírás, a pecsét lenyomata letöredezett.

Text

Conscriptio, amelyet Kovács Mátyás készített a falu notariusa hitelesítésével.
Csernaho:
Név, jogállás: taxalista, néha a taxa is beírva. – Egyesek csak bort adnak, jelölve, mikor jöttek a faluba lakni. – A telek nagysága. Fiaik. Állataik db.: ökör, ló, tehén, disznó. Taxa készpénzben. – 17 jobbágy név szerint.
Sárospataki kamarai uradalom.
(Zemplén m.): Csernaho

Content provider