HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 219. - No. 010.

Date 1834. január 9.
Description

Eredeti, latin, 11 folio. Fol. formátum. Saját kezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Text

Conscriptio, amelyet Goger Károly kamarai tisztviselő készített. 7 db. melléklet.
Végh Vezekény:
Birtoktörténeti utalások, compossessorai. Kuriális szántó, rét, kert, erdő hodban. – Terméseredmény. – Empóriuma: Topolcsány. A kuriális épület: szoba, konyha, kamra, istálló. Csűr, amely „manu rustica” épült. – Présház kis pincével. – A földek darabonként részletezve. – Termés: mérőben rozs, zab, bevétele készpénzben. – Rétekről kocsinyi széna, az erdőt 1830-ban teljesen kiirtották. – Épületek becsűje. – Molnárok szolgáltatásai, piaci ártáblázat. Mellékelve: aestimatio 1834. január 19. Conscriptio 1796. augusztus. – Különféle egyezségek és adásvételi contractusok Baldacci és Szerdahelyi (az előző birtokos család) között.
Báró Baldacci Antalnak adományozott nemesi udvarház.
(Nyitra m.): Végh Vezekény

Content provider