HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 219. - No. 008.

Date 1833. november 18.
Description

Eredeti, latin, 115 pagina. For. formátum. Saját kezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Text

Conscriptio, amelyet Bernolák József conscriptor készített a megyei officiálisok hitelesítésével.
Kis Kovalocz:
Birtoktörténeti utalás: 1803-ban Madocsányi Éva halála után kapja adományul Victoris. – Határai. Egésztelek. Jobbágyok negyedtelken. 25/32 telket bír 2 jobbágy, zsellér. – Egésztelek: 36 hold (1200 öl) szántó, kaszáló nincs. Mérőnyi allódiális szántó és kaszáló rét, kaszálónyi irtásrét, holdnyi erdő. – Nagyrészt puszta szőlők ölben. – Allódiális szőlő ölben, mészárszék, malom, kocsma része, terméseredmény. Allódiális ház. 2 szoba, konyha, kamra, 2 istálló, szerszámoskamra, kocsiszín, becsértéke. – Juhászház: szoba, konyha, kamra, kocsiszín. Vadászház: szoba, konyha, kamra, istálló. – A kuriális épület Szolvacsek funduson, hozzá csűr, szénapajta, konyhakert gyümölcsfákkal. Allódiális állat: ökör, juh, úrbéres szolgáltatás készpénzben: census és victualia. Robotnap és hosszúfuvar, kilencedet is robotnappal váltják meg. Allódiális szántó 3 nyomásban: egyikében búzát és rozsot, másikban árpát és zabot vetnek, becsült bevétele. – Rétekről kocsinyi széna, a hegyvám bevétele. Tized mérőben: búza, rozs, árpa, zab. Hozzákötve: határjárás, úrbéri tabella, irtások összeírása, erdőösszeírás, a szőlőhegy összeírása, a tulajdonosok neve, a szőlő nagysága, allódiális épületek becslése.
Victoris Pál birtoka.
(Nyitra m.): Kis Kovalocz portio

Content provider