HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 219. - No. 005.

Date 1828. szeptember 6.
Description

Eredeti, német, 12 pagina. Fol. formátum. Saját kezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Text

„Beschreibung und Abschätzung”. Összeírás és becslés, amelyet Teleky János conscriptor készített, a falu pecsétje és a megyei officiálisok hitelesítése. 1 db. melléklet.
Illok:
Uradalmi vendégfogadó fából, szalmatető, becsértéke. – Egésztelek a kamarai részen, terméseredmények búza, rozs, zab, árpát nem termelnek. – 3 jobbágy. – Holdnyi irtásföld. Igen jelentős legelő. Legelő állat, db.: ló, ökör, tehén, borjú. – A jobbágyság jó anyagi körülmények között él. – Úrbéres szolgáltatások. Census és viktuália készpénzben. – Robotnap és értéke készpénzben. Hosszúfuvar készpénzben. – Kilenced készpénzváltsága. – Az erdő bevétele. – A regália bevételből a fiscális részre eső készpénzbevétel 1820–1828. – Empóriuma: Beregszász. Beírva: becslés: a kocsma becslése, a földesúri bevételek táblázata 1823–1827. – Mellékelve: becslés: 1833. október 12.
Naményi kamarai kerület.
(Szatmár m.): Illok portio

Content provider