HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 219. - No. 002.

Date 1828. augusztus 23.
Description

Eredeti, német, 15 pagina. For. formátum. Saját kezű aláírások és pecsétek lenyomata.

Text

„Beschreibung und Abschätzung”. Összeírás és becslés, amelyet Teleky János készített, a falu pecsétjével, a megyei officiálisok hitelesítésével. 1 db. melléklet.
Nagy Varsány:
5 jobbágy, 2 zsellér. Határai, egésztelek, ház, zsellér. Egésztelek: 10 hold szántó, 12 falc. rét. – A határ földművelésre alkalmas. – Terméseredmény 1 mérő után rozs és búza. – 2. osztályba sorolt. – A faizás tilos a földesúri erdőben. – Kamarai jobbágyok holdnyi irtásföldjei. – A falu határában lévő legelő nem elegendő, ezért Szakán árenda ellenében legeltetnek. – Úrbéres szolgáltatásaik: census és viktuália készpénzben, robotnap és értéke készpénzben. Hosszúfuvar készpénzértéke. – A kilencedet 4 fl-ért váltják meg. – Holdnyi kamarai erdő és bevétele. – 2 nyomásban mérőnyi allódiális szántó. Bevétele 1820–1828. között, készpénzben. – Holdnyi mocsaras terület, a regáliákból a kamarai részre eső bevétel 1820–1828. – Beírva: becslés, regália bevétel táblázata, a földesúri bevétel táblázata. – Mellékelve: 1831. július 5-én kelt becslés.
Kamara uradalmának naményi kerülete.
(Szabolcs m.): Nagy Varsány portio

Content provider