HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 215. - No. 017.

Date 1790. augusztus 8.
Description

Két eredeti példányban lévő német nyelvű irat, 2–2 folio + egy melléklet.

Text

„Beschreibung”, amelyet a szentmártoni fiscusi portioról írt össze Thanauer Jakab szatmári sótiszt.
Szentmárton:
A fiscusi portiohoz mindössze egy kuriális és két jobbágytelek tartozik. – A kuriális telken parasztház, egy szobából, konyhából áll, tíz forintra értékeli – gyümölcsös is tartozott hozzá, mivel a Szamos partján fekszik, 8 év alatt a kertet az udvar egy részével együtt a víz elmosta, csak közvetlenül a ház mellett található már egy keskeny pászta, egy év múlva eléri a víz a házat. – Az első jobbágytelken roskadozó állapotban lévő ház, a telek négy pozsonyi mérős, kukoricával vetik. – A másik telken házacska, melyet a taxalista maga épített sövényből és földből, a telek hat köblös, kukoricával veti a taxás. – A tiszaújfalusi tiszttartónak viszi be a három taxás évenként a taxát, nevük, taxájuk összege egyenként. – A portioból befolyó jövedelmek végösszege 13 ft. – Az összeíró megjegyzése a Szamos által okozott kárról. – Mellékletben levéltári őrjegy 1837-ből, mely szerint tekintettel, hogy az összeírás 3 példányban van meg, egy példányt kivettek és másutt helyezték el.
Királyi fiscalis birtok.
(Szatmár m.): Szent Márton

Search result navigation
Content provider