HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 213. - No. 010.

Date 1818. június 30.
Description

Hiteles másolat, német nyelvű, mely 1826. május 16-án készült, 36 eredeti n. pag.

Text

„Beschreibung” Összeírás, melyet Mathias Nachtigall conscriptor készített. 2 db. melléklet.
Torbász:
határai, – vendégfogadó: 2 szoba, konyha, kamra, pince, – istálló, kocsiszín, – becsértéke, – uradalmi kovácsműhely, – úrbéres szolgáltatások: jobbágy: 56, zsellér: 13, subinquilinus: 4 – census és egésztelek után victualia készpénzben, – úrbéres faszolgáltatás és hosszúfuva készpénz értéke, – robotnap és készpénz értéke, – a pálinkafőzés joga a bérlőé, – a kilencedet minden egésztelek 4 fl-ért váltja meg, – holdnyi erdő részenként, – a kitermelhető ölnyi fa, az erdő bevétele készpénzben, – a kocsmálás bevétele, – a kamarai bevétel 5 % alapon tőkésítve, – a beírt mellékletek: fa ártáblázata 1789–1798, – a jobbágyság összeírása név szerint, a telek nagysága, a zsellérek névsora külön, – 1773. szeptember 30-án kelt urbárium, a bevezetésének körülményei, – az épületek becslése, – a falu területének megoszlása: holdban: belsőség, szántó, rét, erdő, legelő, használhatatlan terület, – mellékelve: becslés 1819. április 19. – a becslés helyesbítése
Podolini kamarai uradalom falva.
(Szepes m.): Torbász

Search result navigation
Content provider