HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 209. - No. 007.

Date 1689
Description

Egykorú, magyar kamarai másolat aláírás nélkül.

Text

Urbarium Conscriptio, korábbi összeírás másolata, az eredeti hiányos volt, így a végén néhány oldal hiányos.
Terebes vára és városa:
A vár melletti major: „abban az majorban szarvas barom, tyúk, lúd, indiai kácsa, sertés marha etc. tartatik” – a major mellett csűrös kert csűrrel, itt gabona, – veteményeskert gyümölcsfákkal, – új veteményeskert a prédikátor háza mellett, – káposztáskert, – majorsági földek 3 nyomásban, ezeket kiosztották s most a subditusok bírják, – rétek név szerint, – „ser nevelő ház” – malom a Bodroczka vizén és puszta malomhely, – 2 puszta halastó, – a városban vendégfogadó, ahol az úr borát árulják, – a vámot is a fogadóhoz árendálják, – a város 5 részre oszlik: „Alvég, Város, Tótszer, Bodonyi, Felvég”, mindegyik élén bíró, – a jobbágyság névsora, a telük nagysága, megjegyezve, ha a telek puszta, ill. lakott, – két pusztatelken téglavtő kemence, másikon az úr veteményeskertet épített, – összesen egész ill. féltelek, ezekből puszta, – „az elöt ház után kevés földek voltak, hanem minden esztendőben szoktak volt osztani az földeket, de most minden ház után limitatatak az szántó földek.” – census: félhelyes ad: Szt. Mihályra 72 den.-t, Szt. Györgyre és karácsonyra 22 1/2 den.-t, – természetben: húsvétra: 1 kalács és 1 tyúk, a kalács helyett az úrnő engedelméből tyúkot adnak, – az egész város ad egy bárányt, – a terményekből dézsmát adnak, a puszta földek használatáért kétszeres dézsmát, – a makkolásért tizeddel tartoznak, – halászatért 1 fl. és 10 icce csík jár, – a jobbágyok 1–1 zsákot adnak, és egy köböl komlót,. – „mindenféle szolgálattal tartoznak.” – ha hosszú útra mennek négyen fognak össze, – a kocsma Szt. Györgytől Szt. Mihályig az úré, – húsvétkor és karácsonykor a főbíró 1–1 hordó bort tartozik kiárulni, ezt „törvény bornak” hívják, – a „futosó bírák” is 1–1 hordóval árulnak, míg ez a bor el nem fogy, más nem árulhat
Parics possessio:
30 subditus és 3 halász név szerint, az úr halászai név szerint, szerdán, pénteken és szombaton hallal tartoznak,
Hardicha:
39 negyedtelkes jobbágy, – majorsági földek köbölben, – rétek, melyekről orgia széna, – census Szt. Mihályra 60 den., Szt. Györgyre 6 den., karácsonyra 3 den. – a falu 4 fl. virrasztó pénzt fizet, – karácsonyra két fej kender és cub. zab minden jobbágytól, – ezenkívül: 6 tyúkot, 1 ludat, 8 csirkét, 1 icce vajat, 1/2 icce mézet ad minden jobbágy, – húsvétra a falu 1 bárányt ad, – ezenkívül 40 tyúkot, 14 kalácsot, – minden jobbágy 1/2 cub. komlót is ad, – pázsit dézsma vagy váltsága disznónként 3 den. – „vagyon némelyeknek Halászó vizek, kit mintegy örökségül birnak” – ezek után census jár, – a réteket bíró 1–1 cub. zabbal, 1–1 kappannal és 2–2 kenyérrel tartoznak, a kenyeret a bíró kapja, – a réteket bírók névsora,
Nagy Ruszka:
majorsági föld 3 nyomásban, – census: Szt. Mihályra 60 den., Szt. Györgyre 6 den., karácsonyra 13 den. – ezenkívül: 6 tyúk, 1 lúd, 10 csirke, 1/2–1/2 icce méz és vaj, – karácsonyra 6 fej kendert és 1–1 csöbör (quarte pars) zabot és komlót adnak, – borsót és kendermagot 1–1 köböllel a falu közösen ad, valamint lencsét 2 köböllel, – a makkolásért tizedet adnak
Dargo portio:
a falu karácsonyra 1 nyulat ad – 6 negyedtelkes jobbágy
Csákány:
2 egész-, 6 fél- és 8 negyedtelkes jobbágy, 1 zsellér – Udvarház aklokkal és puszta szérűskerttel, veteményes- és káposztáskert, – majorsági földek 3 nyomásban darabonként holdban, – tölgyerdő, – a jobbágyság állatai is feljegyezve db. ló és ökör, – census: Szt. Mihályra egészhely 2 fl., félhely 1 fl., fertályos 50 den., karácsonyra 50, 25 ill. 12 1/2 den. – virrasztópénz a négy kántorböjtre 75 den., de a falu pusztult volta miatt leszállították, – Batyokkal adtak 1 tehenet, de mivel Batykot más bírja, így csak kétévenként adnak egyet, – karácsonyra a falu nyulat ad, a jobbágyság zabot, kendert, borsót, kendermagot, – húsvétra a falu 1 bárányt ad, a jobbágyság tyúkot, ludat, csirkét
Lipocz:
2 egész-, 6 fél-, 16 negyedtelkes jobbágy, 1 zsellér – „puszta vár felül való szer” – kocsmaház, – malom 1 kerékkel, – makkos erdő, – holdnyi majorsági föld
Beöd:
2 egész-, 39 fél-, 5 negyedtelkes jobbágy – majorsági szántó 3 nyomásban köbölnyi, – rétek név szerint, ezekről kocsinyi széna, – malom az Olcsva vizén, 2 kerékre, kender- és kásatörő, valamint daróc kalló is itt, – tölgy- és bükkerdő, – 1637. július 10-én Homonnai János szabadságot adott nekik: lovon teljesítenek szolgálatot, háborús időben maguk költségén 2 hónapig, – a latrokat in flagranti megfoghatják és a kassai generális elé vihetik, – korábbi jobbágyszolgáltatásaik is feljegyezve
Sinnye:
13 egész-, 43 féltelkes jobbágy név szerint – udvarház puszta gyümölcsössel, – allódiális föld holdban, – malom a falu közepén, – bükk- és tölgyerdő, – egészhelyes censusa: Szt. Mihályra 3 fl., Szt. Györgyre 50 den., karácsonyra 50 den. – virrasztópénz a falutól minden kántorra 3 fl. 75 den. – karácsonyra 1 borjút vagy 1 őzet adnak, – egészhely ad természetben: 6 tyúk, 1 lúd, 8 csirke, 1 icce vaj, icce méz, – puszta földekért minden ötödik kereszt jár, egyébként csak dézsma, – ha az urak Pozsonyba mennek az előbbi 13 falu 6 lovat köteles adni
Következnek a Terebeshez adózó, de nem a vár tartozékát képező falvak:
Keresztúr:
30 negyedtelkes jobbágy – majorhely – majorsági földek holdban, – szőlők, – kocsinyi rét, – keresztúri majorságban művelik a földeket, – ezenkívül összefogva 2–2 jobbágy ad minden héten 3 robotnapot, – makkos erdő, – makkolásért disznótized, ha nincs makk pázsittized
Gálszécs:
8 fél- és 60 negyedtelkes jobbágy
Zemplény:
74 jobbágy
Kis Kassa:
Adatai az eredetiből kiszakadtak és ezért a másoló nem tudta leírni.
2 falu névtelen, mert az eredeti szövegről hiányzott a falu összeírását tartalmazó szöveg első lapja – jegyzi meg a másoló.
Homonnai birtok. Terebes várának tartozékai.
(Zemplén m.): Terebes – Parics – Hardicha – Nagy Ruszka – Dargo – Csákány – Rosoczan – Lipocz – Beöd – Szinnye – Gálszécs – Keresztúr – Vrano – Kis Kassa

Search result navigation
Content provider