HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 209. - No. 003.

Date 1801. május 3.
Description

Eredeti német. 11 Fol., sajátkezű aláírások. Schätzung”, melyet a kamara könyvelősége készített, 9 db. melléklet

Text

Ld. N° 1 adatait és ezek becslését.
Mellékletek: 1. 1688-as összeírás kivonata, melyet Kobusiczky Ferenc készített.
Nagy Tolcsva:
kuriális hely Derék utcán, az itt lakók névsora, – a kuriális szőlőket másoknak adták, – Mellith-féle kúria, – a rétet a falu bírája bírja, – 2 malom 2–2 bokor kőre, – Hajas malomhoz kásatörő is, de ezt Baksai István magának foglalta, – a kis malom most csak 1 bokor kőre forog, – míg taxások nem lett, minden sátoros ünnepen 1–1 akó bort árultak ki, amelyért hordónként 20 fl.-t fizettek, – régen a majorsági szőlőket is művelték
Kis Tolcsva:
régen az itteni hídnál volt egy vendégfogadó, melytől a nevet kapta
Erdőbénye:
féltelkes jobbágy, – más féltelek, mely per defectum szállt az úrra, – egésztelken az úr borháza, de ennek csak falai állanak, pince, – minden sátoros ünnepen 1–1 hordó bort árulnak ki – 2. az erdőbényei pince becslése, – 3. Szirmay-féle pince becslése, – 4. Szirmay által szerzett ingatlanok becsértéke, – 5. jelentések a kamarához
Szirmay Ádám által 1799-ig zálogként, majd adomány útján örökösen bírt egykori Rákóczi-javak.
(Zemplén m.): Nagy Tolcsva – Erdőbénye

Search result navigation
Content provider