HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 204. - No. 016.

Date 1791. január 21.
Description

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, egy melléklettel, 10 folio.

Text

„Sachsjähriger Erträgniß Ausweis”
Jövedelmi kimutatás, amelyet a palankai kamarai uradalomhoz tartozó helység jövedelmeiről dolgoztak ki az 1782–1787 évek közötti számadások alapján.
Bogyan:
Úrbéri jövedelmek: jobbágyok, telkek, házas szellérek száma, úrbéri censusuk együttes összege – kulináriákba adandó vaj, két kappan, két csirke, 12 tojás, borjúváltság, egésztelkenként 51 krajcár értékben, együttes összege – megjegyzésben hivatkozik az összeírásra, ez azonban nincsen meg – robotot eddig részben természetben teljesítettek, részben pénzen megváltották, robotnapok összegzése, felhasználásuk módja, pénzértéke, megváltásuk összege, egy évre eső átlagjövedelem – pálinkafőző-üstök számának és taxájuk jövedelmének alakulása, egy évre eső hányad. – Dézsmajövedelmek, kilenced, heted és tized évenkénti kimutatása– kilencedjövedelem kétszeresből, árpából, zabból, ezek téli és nyári szalmájából, az összegzés mellett az egy évi átlagot is megadja, pénzértéke– borkilenced hozama évenként, egy évre eső hányadának pénzértéke – kukoricakilencedet csak öt éven keresztül adtak, jövedelme, pénzértékének egy évi hányada – báránykilenced hozama a kilencet el nem értek megváltási összegével együtt évenkénti kimutatásban, pénzértékének egy évre eső hányada – tizedet ugyanezekből a tételekből adnak, részletezése. – Kocsmában kimért bor és pálinka részletezett mennyisége, haszna. – Erdő, fakitermelésből és makkoltatásból való jövedelme. – Kiadások, deputátumok, konvenciók nem terhelik a helységet, mert Plavnáról igazgatják. – Mellékletben a kocsmaépület becslése, kőműves, ács, lakatos, asztalos mesteremberek becslése alapján.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Bogyan

Content provider