HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 204. - No. 003.

Date 1812. július 23.
Description

Latin nyelvű másolati példány, mellékletekkel együtt 8 földesúr, eredeti aláírások.

Text

„Aestimatio”, amelyet a királyi engedéllyel Rött József által Radványi Miklósra átruházott két kúriáról dolgoztak ki az előzetesen végzett conscriptio nyomán.
Alsónemeslak:
Allódiális szántók a két kúriához, nagyságuk holdakban két nyomásra vannak felosztva. – elvetett őszi búza és rozs, tavaszi árpa és kukorica mérőkben, holdakban – Hozamuk közepes évben három és félszeres, illetve kukoricából egy holdba vetett negyed mérő kilencet terem, értékük, leszámítva a cséplőrészt, valamint az aratásra és hordásra fordított költségeket. – őszi és tavaszi szalma mennyisége, pénzértéke – Másfél holdas kuriális kert, veteményes, jövedelme. – Két holdnyi füzes, fák száma, pénzértéke. – A kúriákhoz tartozó legelőkön legeltethető állatok, taxájuk összege. – A Semlik-tó halászatáért fizetett összeg. – A korábban meglévő nádas teljesen kiszáradt, legelőnek használják. – Az egyik kuriális házban folytatott ital- és húsmérés árendája. – Jövedelmek végösszege: 365 ft. 15 Xr. – A kuriális házak értéke az esküdtek becslése alapján. – Mellékletekben nyugta 3000 ft. lefizetéséről a kamara javára. – Radványi Miklós folyamodványa, hogy lefizetve a nemesi taxát, kéri az adományozás megadását.
Rött József egykori birtoka.
(Komárom m.): Alsó-Nemes-Lak

Content provider