HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 201. - No. 021.

Date 1800. december 10.
Description

Német nyelvű eredeti példány, pecséttel, aláírásokkal ellátva, mellékletekkel, 6 folio. 3 darab melléklet.

Text

„Schätzung”, amelyet a modeni uradalom helységéről dolgoztak ki a Prettner József kasznár által készített hat évi számadás-kivonat alapján.
Bruszturesk:
Úrbéri jövedelmek és szolgáltatások. – A kimutatás szerint folyó évben 10 jobbágy lakik a helységben, házcensusuk együttes összege. – Telkeik száma 31/8, utánuk járulék ulináriák összege telkenként 51 krajcárjával számítva. – Telkek után teljesítendő igás vagy gyalog robotnapok száma, az erdőben hasznosítható, pénzértéke, egyebekben a robotra itt is az vonatkozik, mint a Zimbró helységnél mondottakra. – Hosszúfuvar pénzértéke telkenként számítva, együttes összege. – Fajzásért ugyanannyi összeget fizetnek telkenként. – Pálinkafőző üstök taxa jövedelmének egy évre eső hányada. – Földesúri kilenced jövedelem a nyomtatórész levonása után kétszeresből, zabból, kukoricából, téli és nyári szalmából, pénzértékük, levonva az Aradra való szállítás költségeire egy igásrobotot. – Bárány-, gida- és méh-kilenced pénzjövedelme. – Kis-kilenced (nem részletezett átlagjövedelme. – Kilenced jövedelmek összegzése. – Erdő nagysága holdakban, egyik része vitatott tulajdonjogú, ennek nagysága, kitermelhető fa mennyisége, pénzértéke. – Makkoltatás jövedelme, mely tíz évenként lehetséges. – Kocsma nincsen, helyette a lakosokra házanként kivetett együttes összeg. – A helység jövedelmeinek nettó végösszege: 239 forint 25 Xr., melyet 5 % hozammal tőkésítve adja meg az értékét. – Királyi tized részletezése tételenként, melyet a jövedelembe nem vesz fel, az értékhez azonban hozzáad. – Mellékletekben táblázatos kimutatás évenként és tételenként. – Kivonat az aradi piaci árakról, átlagának kiszámításával. – Az erdészeti hivatal becslése az erdő nagyságáról, jövedelméről.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Bruszturesk

Search result navigation
Content provider