HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 201. - No. 002.

Date 1799. november 30.
Description

Eredeti, német nyelven írt példány, 3 folio., sajátkezű aláírások.

Text

”Schatzung”, amelyet a modeni uradalom helységéről dolgozott ki hat évi jövedelmi átlag alapján az 1782, 1787, 1791–93–93 és 1796 évek nyomán Institoris György provizor.
Vaszoja:
Úrbéri szolgáltatások és jövedelmek: a helységben található házak száma (55), utána fizetett házcensus együttes összege – telkek száma a recticidálás, vitatott határrész Kresztaménesnek való csatolása után 21 5/8, kulináriák együttes összege telkenként 51 krajcárjával számolva – robot szabályozása, igás robotnapok telkenként, pénzértéke – hosszúfuvar száma, pénzértéke – úrbéri fajzás fejében szállítandó fa mennyisége, értéke – házatlan zsellérek kézirobotjának száma, értéke – Pálinkafőző üstök taxájának átlagjövedelme. – Földesúri kilenced jövedelme, a számadások tanúsága szerint befolyt mennyiség kétszeresből, zabból, kukoricából, pénzértékük. – A bárány-, gida- és méhkilencednél csak a pénzértéket tünteti fel, kilencedjövedelmek összegzése. – Erdőjövedelmek, erdő nagysága holdakban a Krisztaménestől és bükkfákból áll, kitermelhető fa mennyisége, jövedelme, makkoltatás jövedelme. – Uradalmi kocsma nincsen, parasztházban méret bort az uradalom, kimért ital mennyisége a jelzett években, haszna. – Jövedelmek nettó végösszege: 889 ft. 34 Xr. – Királyi tizedet ugyanezekből a tételekből adnak, mint földesúri kilencedet.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Vaszoja

Search result navigation
Content provider