HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 200. - No. 003.

Date 1797. szeptember 24.
Description

Eredeti, latin, 114 eredeti számozású pagina keménykötésben, 2 pld. Fel. form. sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Text

Conscriptio úrbéres adatokkal, melyet Andreas Schneidt kamarai tisztviselő készített, a megyei officialisok hitelesítése, 33 db. melléklet.
Vári:
1794 óta fiscali birtok – határai, utalások a határvitákra – 1. pálinkafőző téglából, nádtető, részei: szoba, konyha, 2 kamra, főzőhelyiség, kút és istálló, részletező becslés – 2. malom a Fehér Körösön fából, 3 kerékre, malomház paticsból, kisebb ház a molnárlegényeknek – 3. a faluban kocsma „ex terra contusa”, részei: 2 szoba, konyha, pince – 4. más kocsma a falun kívül, – 5. ispánház: 2 szoba, konyha, kocsiszín, a pince tönkrement, kukoricacsűr, kerítése – 6. a kovács által lakott romos ház, – 7. kanászház ólakkal „ex terra contusa”, – jobbágy, egésztelek, református pap, tanító, jegyző telkei mentesek – zsellérek és subinquilinus, a tanítót a falu fizeti, – református templom fa toronnyal, – 1. osztályba sorolt egésztelek: 34 hold szántó, 22 hold kaszáló, – csak saját szükségletre termelnek, legfeljebb 1/4 telkesek, – a kétszeres 5, 6-szoros termést ad, – kukoricaföld allódiális, használatáért 2 cub. terragium, – az irtásföldeket elvették s máshol jelöltek ki helyette, – állatokból, bérmunkából, fahordásból pénzelnek, – legelő elegendő, csak az itt legelő állatok egy részét: pap, tanító, ispán, molnár, 5 asztalos jegyzik fel, – szolgáltatások: census és kulinaria készpénzben – jobbágyság robotnapja, a hosszúfuvar robotnapra átszámítva, – zsellérek és alzsellérek robotnapjai, – a robot váltsága készpénzben, – úrbéres faszolgáltatás készpénzben, – kéve nád készpénzben, – kilenced in natura: mérőnyi kétszeres, kender kéve, mindez készpénzben is, – méhkilenced készpénzben, – tizedet nem adnak, – holdnyi erdő 30 darabban, ebből holdnyi irtásrét, – a faállomány: tölgy és bükk, – 1 holdról orgia fa vágható, – az erdőt tisztítani kellene, a bozót teljesen benőtte, – az árendátor saját szükségletére ölnyi fát használhat, – 1794-es számítások szerint 80 éves kitermelési terv szerint évente öl tűzi- és öl hulladékfa, értéke készpénzben, – db. sertés makkolhat, ennek bevétele, – a kaszálókat a jobbágyok bírják, – erdőben vaddisznó, – holdnyi árendába adott kukoricás és ebből az uradalom bevétele,. – „Sziget” allódiális rét holdnyi, erről boglya széna, – remanentialis föld a Körös árterületén, boglya szénát ad, – művelésre alkalmatlan terület, innen csak nádat nyerhetnek, – ha csatornáznak ezt a területet, akkor a várható bevétel, – az ispán kertje, – a körösi halászat árendája, és hetente font hal s évente 2 hordó esik az uradalomnak, – Fehér Körösön malom 4 kerékkel, bevétele: köbölnyi kétszeres, árpa, kukorica, értéke készpénzben, – az árendátor itt köbölnyi gabonát őröltethet saját szükségletére, – pálinkafőző árendája, – kocsmák árendája, – összes bevétel a faluból
Keszy praedium:
határos Várival, – uradalmi kocsma: 1 szoba, konyha, kamra, istálló, kút, – az allódium jelentős: szarvasmarha, ló, disznó, – holdnyi uradalmi erdő fiatalabb tölgy, szil és kőrisfa, – évente vágható ölnyi tűzi- és más fa, – ha jobban gondoznák: ez évi ölnyi növekedést eredményezne, – az allódiális szántón köbölnyi kukorica, bevétele készpénzben, – a rétről boglya széna, – a kocsmálás árendája, – az összes bevétel
Varajt praedium:
területén erdő és kaszáló, – 1. méhes kis házzal, kút, góré, disznóól, istálló bivalyoknak, becsértéke, – holdnyi tölgyerdő, innen vágható ölnyi fa, érték készpénzben, – igen nagy kaszáló, termése boglyában, – összes bevétel a pusztáról
Szombat Kereke diverticulum:
régen külön szerepelt, de most Keszi egy része, – holdnyi erdő, rét, ezek bevétele, – hozzákötve: épületek részletes becslése, – vári erdő becslése: erdőrészek név szerint, holdnyi vágható terület: ölnyi fa, – halászok contractusa, – pálinkafőző contractusa
Vári:
hozzákötve mellékletek: kocsma contractusa, – Kesz praediumon lévő erdő becslése, – Varajt praediumon lévő erdő becslése, – Szombat Kerék divert.-on erdő becslés, – Vári malom és pálinkafőző inventáriuma, – külön mellékletek: 1. 1798. január 27. Almásy Ignác kamarai tisztviselő az összeírásokhoz megjegyzéseket fűz, rámutatva azok következetlenségeire, hibáira, 46 pagina, latin nyelvű – 2. 1798. február 26. 81 pagina, német nyelvű, az impetrans megjegyzései az összeíráshoz: az összeírás alapján készített becsértékeket igyekszik mindenhol csökkenteni, – 3. táblázat, mely az 1794-es és 1797-es összeírás, az impetrans és a könyvelőség számításait veti össze, – 4. Vári bírájának vallomása másolatban, – 5. Vári malom és dézsma bevétele, – 6. Vári bírája a kukoricaföldekről: 1794-ben használták először a kukoricaföldeket, a következő 2 évben árvizek tették tönkre a termést, az 1797-es év pedig rendkívül száraz volt, – 7. 1741. április 24-én Thalheim adminisztrátor contractust köt Vári lakóival: a) A kocsma, malom, mészárszék és dézsma és 30 öl fa – b) szabad makkoltatás – c) Keszi praediumban szabad kaszálás és vesszővágás – Mindezért tartoznak: 550 fl. készpénz, 77 ölnyi széna kaszálása, kazlása, 40 öl vágás a sátoros ünnepekre a konyhára, 20 ölet pedig Aradra szállítanak, adnak még: 200 fej káposztát, 1–1 véka lencsét és borsót, 1/2 véka fokhagymát, 1 kövér sertést, az uradalom a malomban vám nélkül örlethet, 8 akó bort kötelesek kiárulni, – 8. 1744. május 11. más árendáslevél Andrássy Zsigmondtól: a szolgáltatás egyes tételei emelkedtek: 2 hízott disznó, 1–2 véka fok- ill. vereshagyma, 15 akó bort kötelesek kiárulni, 4–4 itze vaj és méz a konyhára, a falu kiszabhat 1 fl. alatti büntetéseket, – az árendás molnár contractusa, – az árendás kocsmáros contractusa – Keszi puszta árendáslevele 1785-ből, – Szt. Tamás puszta árendáslevele 1782-ből
Egykori Andrássy, majd fiskális birtok.
(Békés, Arad m.): Vári – Keszi – Várajt – Szombatkereke (Békés m.) – Szt. Tamás (Arad m.)

Search result navigation
Content provider