HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 199. - No. 012.

Date 1770. június 2.
Description

Latin, fogalmazvány. 34 pagina egykorú kamarai. fol. form. sajátkezű aláírás. Kelt Pozsonyban.

Text

Aestimatio Ferbarth Ferenc budai kamarai prefektus összeírása alapján a kamarai számvevőség készítette.
Etyek:
127 jobbágy, 2 zsellér, 4 subinquilinus – jobbágy és censusa – árendátorok árendája, görög kereskedő census – összes robotnap és készpénz értéke, ebből le az allódiumban felhasznált robotnap – a többi értéke készpénzben – zsellér és subinquilinus robotja – a kulinaria természetben is: db. csirke, kappan, tojás váltsága készpénzben – erdő és legelő nincs, ezért a fa és vaj szolgáltatása sem – kilenced: urna bor, köbölnyi búza, kétszeres, árpa, zab, köles, kukorica, fontnyi kender, fej káposzta, juh- és méhkilenced nincs – tized a veszprémi püspöké, de az uradalom árendálja, természetben köbölnyi búza, kétszeres, árpa, zab, köles, kukorica, libra kender, fej káposzta – allódiális szántó 2 nyomásban, köbölnyi őszi és tavaszi vetés, köbölnyi átlagtermés: búza, kétszeres, árpa, mindezek értéke – rétről orgia széna készpénzben – kapásnyi szőlő, erről urna bor, értéke készpénzben – az ispán által használt szántó és rét, db. juh, ebből fejős db. – az uradalom bevétele a juhászatból: mázsa gyapjú és vaj, sajtból nincs szolgáltatás, mert a vajból kétszeres mennyiséget adnak, a juhász konventioja: 121 fl. 80 den. 8 1/2 mázsa só, 15 öl széna és 50 öl szalma – féléves kocsmálás bevétele készpénzben, megadja a kocsmált bort és pálinkát akóban – a mészárszék árendája – kőbánya, melyet árenda ellenében Tatáról is használnak, jelenleg azonban saját használatra.
Soóskut:
74 jobbágy, 1 zsellér, 2 subinquilinus – méhkilenced készpénzben – báránykilenced: db. és készpénz – vízimalom, melytől a bevétel 1/3 része a molnáré, a malomhoz tartozó rét és szántó, a malom bevétele: mérőnyi búza, árpa, kétszeres, kukorica – allódiális szántó 3 nyomásban, termése: mérőnyi búza és zab – a tiszta bevétel készpénzben – a rétről ölnyi széna – allódiális szőlő kapás, innen urna bor – az uradalom ürü csordája: db. ezektől: mázsa gyapjú, és az eladott db. értéke – kőbánya árendája – a nádasból kéve nád készpénzben.
Barátháza praedium:
Sóskut határába olvadt, ennek jobbágyai használják, területén erdő is.
Gyuro:
57 jobbágy, 3 subinquilinus – nemesek és árendások taxája – allódiális szántó 3 nyomásban – mérőnyi őszi és tavaszi vetés, mérőnyi árpa, búza és kétszeres termés és ebből tiszta bevétel – kaszálóról kocsinyi széna – vízimalom 2 kerékkel.
Vaál:
102 jobbágy, 2 zsellér, subinquilinus – „taxa censualistarum” – görög kereskedő censusa – uradalmi ház, melyet a volt prefektus özvegye használ, becsértéke – allódiális szántó 3 nyomásban, itt mérőnyi vetés, termés mérőben búza és zab – rétről kocsinyi széna – a falu malma 1 kerékkel.
Sukoró:
62 jobbágy, 5 zsellér, 3 subinquilinus – uradalmi juhászat: db. juh, ebből fejős db. a juhászattól: mázsa gyapjú és vaj, ennek készpénz értéke, a juhász conventioja részletezve.
Pákozd:
106 jobbágy, 8 zsellér, 2 subinquilinus – uradalmi ház és juhászat, db. juh, közülük db. fejős – allódiális szántó mérőben: termése mérőnyi búza, ennek készpénz értéke – kicsiny erdő, mely csak a helyi szükségletet elégíti ki – malom 2 kerékkel, a bevétel 1/3 az uradalomé, vizét azonban a szomszédos birtokos elvezette – a malomnál lévő nádastól csomó nád, de 2 év óta a szárazság miatt nem nő – a törkölyből Pázmánd possessio-ban urna pálinkát főznek, ennek készpénz értéke.
Agárd praedium:
uradalmi vendégfogadó: 4 szoba, konyha, istálló, pince, kocsiszín, hozzá holdnyi szántó és kocsinyi rét, árendája – más kocsma s az itt árult urna bor és értéke – területe 3 dűlőre osztva: 1. a jobbágyok 82 db.-ban használják s a föld után kilencedet adnak s 1 fl. taxát. 2. pákozdi jobbágyok 43 db.-ban használják, s 1–1 köböl kukoricát adnak. 3. mérőnyi allódiális szántó, melyet Pákozd és Sukoro jobbágyai művelnek, mérőnyi zab, köles, árpa terem itt, a rétről öl széna, régen Gárdony lakóinak legelőnek adtak ki egy területet árenda ellenében, ma az uradalom magának reserválja s itt db. szarvasmarhát legeltet – az uradalomnak lovai is voltak, de ezek a pázmándi tűzvészben elpusztultak, javaslat istálló építésére, ahol lovakat nevelhetnek – az uradalom alkalmazottainak conventioja részletezve: provisor, etyeki ispán, pákozdi ispán, hajdúk, pásztor, juhász, bognár – az uradalom tiszta bevétele 5 % alapon tőkésítve – a legutóbbi birtokos által emelt épületek értéke – kiadás az egyházak fenntartására.
A fehérvári káptalan, majd a komáromi jezsuita rendház javai.
(Fejér m.): Etyek – Sóóskut – Gyuró – Vál – Sukoro – Pákozd – Agárd praedium – Barathaza praedium

Content provider