HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 199. - No. 005.

Date 1801. június 1.
Description

Eredeti, latin. 9 pagina. 2 eredeti pld. Fol. form. sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomata Kelt Tiszaujlakon + 10 db. melléklet, melyeket az összeírás felhasznált.

Text

Conscriptio, melyet az Udvari Kamara rendeletére Matkovics Imre a huszti koronauradalom provisora készített, Szatmár megye legale testimoniumának aláírásával.
Bot Palád:
Felsorolva a falu conpossessorai: gr. Barkotzy, gr. Teleky stb. családok, a szomszédos települések. 2 telek a fiscusé, melyet a szatmári sóhivataltól nemesek árendáltak, a két telek tartozéka külön is feltüntetve: holdnyi szántó és kaszálónyi rét. A 3. úrbéres osztályba sorolt. Terem: búza, kukorica, zab, kender. Empóriuma: Tisza Ujlak. „Cerköz” nevű erdő a földesuraknak nem jövedelmez, a jobbágyság faizza, a falu lakossága magyar és református, bőséges marha és disznóállomány. – Számítások a 2 telek várható úrbéri szolgáltatásairól: census és victualia készpénz értéke, robot készpénz értéke, hosszúfuvar és úrbéres faszolgáltatás készpénzben. Mivel a fiscusnak nincs a közelben allódiuma, ezért a robotot mindig meg kellene váltani, mint ezt Barkotzy jobbágyai is tetszik, aki csak 6 napot tart fent magának in natura. – A kilenced értéke készpénzben. – Az erdő 5 évenként ad makkot, ezt azonban ellenszolgáltatás nélkül használják, ez azonban abusus. Számítások a 2 2/8 telekre vetített makkbér készpénz értékéről. Gerzsenyi András által használt telken: db. szilvafa, alma és körtefa, db. szilvafa csemete, mindezek becsértéke készpénzben. – A nemesek által emelt faépületek értéktelenek: „habent insimul valorem laboris tantum et non materialium”. – A bevétel s a becsült értékek összesítve 5 % alapon tőkésítve. – A 2 nemes holdnyi irtásföldje és rétje, ezek váltsága készpénzben, ez le a birtokrész értékéből. – Mellékelve: 2 db. jelentés a kamarához, a két telek tartozékainak részletező összeírása. Az egyes szántó és kaszáló darabok névszerint és négyszögölben, más összeírás a szántókat köbölben, a réteket baglyában írja össze. Tanúvallatás 1801. szeptember 7. Hegedűs Sámuel irtásföldjeiről. Mellékletek: az 1774-ben bevezetett urbárium kivonata s a végrehajtásáról szóló jelentés: az egésztelek: hold szántó és falc. rét, ezentúl in natura adnak kilencedet. A falu karácsonytól Szt. Mihályig kocsmál. Szántanak 4 ökörrel egyébként az igásrobot 2 ökörrel, szántás és aratás idején dupla robot, a földeket, mint eddig: „stabiliter possidebant et in nonnullis locis distributioni usitatae obnoxii non erant…” Gyümölcsfák összeírása, az épületek összeírása: Gerzsenyi András részén: ház, istálló. – Mellékletek: kerített kert, kamra, borjak és sertések óljai, kacsák ólja, kút, 2 kapu, kemence, Hegedűs-féle telken: ház, istálló, kemence, sertésól, kapu, palánk, „kollat fa”.
Péterfia családról a kamarára szállt birtokrész.
(Szatmár m.): Bott Palád

Content provider