HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 199. - No. 003.

Date 1797. augusztus 15.
Description

Eredeti, német, 36 pagina 2 eredeti pld. Fol. form. sajátkezű aláírások és pecsét lenyomata. Kelt Kis Jenőn.

Text

Beschreibung úrbéres adatokkal mely 4368/797 sz. udvari kamarai rendelet alapján készült. (Csermák József conscriptor készítette és a megye officiálisa hitelesítették.)
Nagy Péll:
Határai, kocsmaház: szoba, előszoba, pince, romos, becsértéke. – A házhoz tartozó telek a kerttel holdnyi, összesen: egésztelek, jobbágyház, zsellérek és subinquilinusok. 189 jobbágy, 9 házas zsellér, 20 subinquilinus, a tanító, jegyző, papok telkei, egésztelek: 26 hold szántó, 12 hold rét, 1 hold belsőség, „Der Ackerbau wird hier mit keinem Vortheil betrieben”. Holdnyi 6 éve kiszárított terület, kiszáradását a Haruckern birtokon végrehajtott csatornázás okozta, 1793-ban a Kőrös elöntötte, utalás az összeíráshoz csatolt kanalizációs és malom-szabályozási javaslatra, terméseredmény: 1 mérő után mérőnyi: kétszeres, árpa, zab, kukorica, a falu empóriuma: Gyula. Náddal és szénával kereskednek, a jobbágyság által művelt terület, holdban, ehhez holdnyi rét, melynek árendája kocsinyi széna, holdnyi legelő, melynek egy része szikes s nem használható. – Legeltetett állatszám db.: ökör, tehén, ló, juh, disznó, növendék marha, ehhez még a papok, tanító stb. állatai. – A subditusok rossz körülmények között élnek s terheik is nagyobbak, mint a szomszédos Haruckern-jobbágyoké, akik csak kilencedet adnak. – A jobbágyság úrbéres szolgáltatásai: census és victualia készpénzben, robotnap összesen, értéke készpénzben, az uradalom által felhasznált robotnap és ennek értéke, a maradvány, ennel váltsága, a zsellérek és alzsellérek robotnapja és ennek váltsága. Az eddig szokásos úrbéres fa a faizás hiányában nem jár. A hosszúfuvar értéke. – Kilenced mérőben: kétszeres, árpa, zab, 1782–1796-os évek átlaga és értéke „kisebb kilenced” mérőnyi: kukorica, borsó, len és kendermag, db. káposzta, fontnyi kender, a kilenced-szalma őszi és nyári: ölnyi és készpénz értéke. A tized részletesen mennyiség és érték, a nádlás bevétele, szárazmalmok (Landmühl) és censusuk, mészárszék árendája, a kocsmában kimért „Eimer” bor, értéke minőségenként, ebből le a kocsmáros bére stb. (szállítás, hordók értéke) ugyanilyen számítások a kimért pálinkáról és serről. – A kocsmálás bevétele, a tanító fizetése, ennek levonása után összegezve az uradalom tiszta bevétele. – A beírt mellékletek: a falu contractusa az úrbéres szolgáltatásról: a robotot in natura adják, mivel nincs pénzük a megváltására, hosszúfuvar is marad, a faszolgáltatást megváltják, a terméseredmény becslése, a kocsmált bor és pálinka kimutatása: 1782–1796 évekből. A tized adatai: 1782–17967, kisebb kilenced és árenda: 1782–1796, gabonaár 1782–1796, javaslat a kanalizációról.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Nagy Péll

Content provider