HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 199. - No. 001.

Date 1797. augusztus 30.
Description

Eredeti, német, 49 pagina 2 eredeti pld. sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai Kelt Kis Jenőn.

Text

Beschreibung úrbéres adatokkal 4368/797 március 22. sz. udvari kamarai dekrétum alapján Csernák József kamarai conscriptor készítette, s a megye officiálisai hitelesítettek.
Gyula Varsand:
A falu határai, megjegyzések a földjére s a falu rendezett voltára: „unte allen in den hiesigen Kameral Distrikten Refindlichen Ortschaten keines so ordentlich und schön in die gassen gebaut seye als eben dieser Ort…” – Kocsmaház a falu közepén. 2 szoba, pince, az épület igen rossz állapotban, értéke, jobbágyház, egésztelek, zsellér és inquilinus, 219 jobbágy, 13 házas zsellér, 21 subinqilinus, a 2 pópa telkei, egésztelek: 26 hold szántó, 12 hold kaszáló, 1 hold belsőség. Fehér és Fekete Kőrősök árterülete holdnyi egy része már 6 éve kiszáradt, más helyén nádas. A kiszáradás nyilván a Haruckern birtokon történt csatornázás következménye. A kamara részén is szükséges lenne csatornázás és malmok szabályozása, a kiszáradt terület egy részét 1783-ban a Fehér Kőrös ismét elöntötte, 1794-es tervezet a terület hasznosításáról, a jelenlegi nád és fű taxa, a kiszárítás után várható bevétel Nagy Pél és Gyula Varsand területéről, terméseredmény: 1 mérő után mérőnyi kétszeres, árpa, zab, kukorica, empóriuma: Gyula. – Holdnyi allódiális rét, mely után kocsinyi széna, holdnyi legelő, az itt legelő db. ökör, tehén, növendék, marha, ló, disznó, juh, a papok és a notarius állatai külön felsorolva. – A jobbágyság szolgáltatásai: census és victualia készpénzben, robotnap és összesített értéke készpénzben, a természetben felhasznált robotnap: szállítás a kocsmához stb. A fennmaradó robotnapot megváltják, zsellérek és alzsellérek robotnapja, és ezek váltsága, 1782–1796, kilenced mérőben: kétszeres, árpa, zab. 1782–1796-os évek adatai és ezekből számított átlag értéke. A kilenced szalma értéke, kisebb kilenced mérőben: kukorica, len- és kendermag, borsó csomónyi kender és értéke, bárány- és méhkilenced értéke. A tized adatai is hasonlóan részletezve, allódiális holdnyi mocsaras területről kocsinyi széna és értéke. A nádlás bevétele, a malom és censusa, a mészárszék árendája, a kocsmában árult bor „Eimer” minőségenként részletezve az értéke. Le a kocsmáros bére, le a szállításhoz felhasznált robot s más kiadások = tiszta bevétel. Mellékletek: beírva a összeírás-kötetbe, kilenced és tized 1782–1796, a mocsaras területről 1782–1796: csomó nád és kocsi széna, kisebb kilenced és a regália bevétele 1782–1796. A kocsmált pálinka és bor 1782–1796, gabona átlagár: 1782–1796. Javaslat a mocsaras terület szabályozására: tervezett ölnyi csatorna és az ehhez szükséges munka, 1795. október 8. úrbéres contractus az úrbéres szolgáltatásokról. – Mellékletek: census és victualia megváltása, robotváltság 7 xr./nap, ezenkívül: gabona és borszállítás, munkák a szérűskert körül, hosszúfuvar, az úrbéres szolgáltatások váltságát. 1337 fl. 6 2/8 xr.-t két terminusra fizetik, terméseredmények becsülevele.
Kisjenői kamarai kerület.
(Arad m.): Gyula Varsand

Content provider