HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 046.

Date 1797. október 23.
Description

Eredeti helyén utalás: 1853-ban Rupp levéltáros kiadta. Tartalmáról lásd az UC Elenchus XXIV. kötet 409. oldal.

Text

Aestimatio, az UC 197 : 45 alatt lévő Conscriptio alapján készült.
A szantovai kamarai uradalom.
(Bács m.): Katymár – Roglaticza praedium

Content provider