HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 196. - No. 014.

Date 1798. május 26.
Description

Eredeti, német. 13 pagina. Saját kezű aláírások és pecsét lenyomata. Kelt Temesváron.

Text

Schätzung, mely a kamara könyvelőségében készült Leopold Pehaker könyvelő és Martin Weith számvevő. 7 db. melléklet, melyek előmunkálatul szolgáltak Auszüge + Dozirung = 11 oldal.
Clary:
Lásd 196 : 13. adatait s ezek becslését. Bruttó bevételből le 10 % rezsi. A tiszta bevétel 5 % bázison tőkésítve. Le a legelő értékcsökkentő hatása. – Mellékletek: Az uradalom készpénzbevétele. Alzsellérek robotváltsága. Gabonatized: 1782–1797. Gabonaárak: 1782–1797. Árenda: 1782–1797. Számítások a legelőről. Az uradalom készpénzbevétele úrbéres forrásból.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Clary

Search result navigation
Content provider