HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 196. - No. 007.

Date 1797. szeptember 29.
Description

Eredeti, német. 23 pagina. Fol formátum. Saját kezű aláírás és pecsét lenyomata.

Text

Beschreibung, úrbéres adatokkal, mely a kamara 5503/797. június 28. számú rendeletére készült. Készítette Francz Hirschbach kirendelt összeíró. 6 db. melléklet, melyek előmunkálatul szolgáltak.
Ruschinos:
Határai. 3. úrbéres osztály. Oláh lakosság, allódium nincs. Erdő holdnyi, ebből le kopár stb., holdnyi. – Az erdő még fiatal, nem vágható. A lakosság csak kukoricát termel egyéni szükségletre. – Állattenyésztés gyümölcstermelés, a falu éves kocsmálása. – Legelőjük nem elég, bérelni kénytelenek, piac és szállítás költségei. Erdőből épületfát nem nyerhetnek. Jobbágyság: negyed-, nyolcad telken. 24 negyed-, 46 nyolcad telkes jobbágy, 2 zsellér. – Telki állomány telekkategóriánként holdnyi művelési ágak megoszlásában. A jobbágyság földjei összesen holdnyi. Megoszlásuk hold: szántó, rét, legelő, belsőség. – Extrasessionális terület holdnyi. Terméseredmény 1 mérő után: mérőnyi: zab, kétszeres, kukorica. Allódiális terület. Holdnyi legelő osztályban. Szabad terület holdnyi. Egyéb terület holdnyi. Számítások a legelőről. A jobbágyság szolgáltatásai: Robotnap telekkategóriánként. Értéke összesítve. – Telekcensus és kisebb adományok készpénzben. Extrasessionális terület censusa. Pálinkafőző üst censusa. – Tized mérőben: kétszeres zab, kukorica, bárány- és méhtized értéke. Kocsmálás és mészárszék árendája. Allódiális területért árenda. – Mellékletek: Erdőbecslés, osztályonként hold és becsértéke. Allódiális terület osztálya, uradalom bevétele készpénzben. Kovács censusa. Iskoláról szerződés.
Kamarai birtok.
(Praebulai kamarai kerület, Krassó m.): Ruschinos

Search result navigation
Content provider