HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 196. - No. 005.

Date 1797. szeptember 14.
Description

Eredeti, német. 26 pagina. Fol. formátum. Saját kezű aláírás és pecsét lenyomata.

Text

Beschreibung, úrbéres adatokkal, 5503/797. június 28. számú rendelet alapján készült, Franz Hirsehbah, kirendelt összeíró készítette. 6 db. melléklet, melyek előmunkálatul szolgáltak (Waldschätzung + Classificationinstrument + Grundesclassification + Ausweiß + Verzeichniί = 14 oldal + J. Dasehann jelentιse a kamarának 1796. július 8. = 3 oldal = összesen 17 oldal + Contract 1 oldal = 1789. október 3.)
Ohaba Mutnik:
Határai, 2. úrbéres osztály. Oláh lakosság. Allódium nincs. Erdők név szerint és holdban. Ebből le tisztás, utak, vízmosás, holdnyi. A faállomány bükk és fiatal tölgy. Próbavágás eredménye: 1 hold után kitermelt ölnyi fa. A vágható holdnyi terület. 60 éves ciklusokra osztva. Évente kitermelhető hold, erről ölnyi fa. Kanalas malmok és censusuk. A majd felnövő erdőrészről is számítások: évente kitermelhető holdnyi terület s erről remélhető ölnyi fa, a jobbágyság főként kukoricát termel egyéni használatra. Állattenyésztés és gyümölcstermelés. 1/4 éves kocsmálás. Piac és szállítás. – Jobbágyság: – fél-, negyed-, és nyolcad telken: 7 fél-, 46 negyed-, 97 nyolcad telkes jobbágy, 2 zsellér. – Telekkategóriánként holdnyi telki állomány a művelési ágak megoszlásában. – Összes jobbágyföld holdban. Megoszlása holdban: szántó, rét, legelő, belsőség. – Extrasessionális terület holdnyi. Terméseredmény 1 mérő után: mérőnyi kétszeres, zab, kukorica. – Allódiális terület: holdnyi „Reservats” és „Extra Huttung” „Überland” holdnyi. – Egyéb terület holdnyi. Számítások a legelőről. A jobbágyság szolgáltatásai: robotnap telekkategóriánként és értéke összesítve. – Kisebb adományok és telekcensus készpénzértéke. Extrasessionális terület censusa. Pálinkafőző üst censusa. Tized mérőnyi: kétszeres, zab, kukorica. Méh- és báránytized készpénzben. Mészárszék és árendája, kocsmálás. – Allódiális terület árendája.
Mellékletek: Az uradalom úrbéres bevétele. „Überland” becslése. Erdőbecslés. Iparosok (szitakötők!) censusa, contractus az iskoláról.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Ohaba Mutnik

Search result navigation
Content provider