HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 196. - No. 001.

Date 1797. november 22.
Description

Eredeti, német. 35 pagina + 26 oldal. 2 eredeti példány. Fol. formátum. Saját kezű aláírás és pecsét lenyomata.

Text

Beschreibung, úrbéres adatokkal. 5503/797. számú kamarai rendeletre készült. Készítette: Franz Hirschbach kirendelt conscriptor. 21 db. melléklet, melyek előmunkálatul szolgáltak. 1) Waldschätzungs Instrument (1797. november 13.) – 2 oldal. 2) Grundes Classification (1797. november 20.) – 4 oldal. 3) Autsatz (1797. november 20.) – 2 oldal. 4) Ausweiί (1797. november 21.) – 2 oldal.
Ebendorf:
Határai, allódiális gazdálkodás nincs, erdő holdnyi. Termelnek: kétszeres, zab, kukorica, fontosabb az állattenyésztés. – Piac és szállítás költségei. Megjegyzések a legelőről. – Vendégfogadó: részei: vendégszoba, vendéglős szoba, konyha, kamra, pince „Eimer” borra, istálló, kocsiszín. – Az épület tégla, zsindelytetővel, becsértéke. – „Einnehmer Wohnung”: részei méretekkel: 2 szoba, konyha, kamra, gazdasági melléképületek, becsértéke. – Őrház, részei, méretei, anyaga, becsértéke. – Kukoricatároló, „Kukurutz-Hombar” mérő kukoricára. – Kontroloers Wohnung: 3 szoba, konyha, éléskamra, istálló és kocsiszín. Anyag, méretei, becsértéke. Az írnok háza: 3 szoba, konyha, kamra, méreteik részletezve. Istálló. A ház becsértéke. – „Practicantes Quartier”: 4 szoba, konyha, kamra, istálló, kocsiszín, méretek, anyaga, becsértéke. Jobbágyok féltelken: 100. – Telki állomány telekkategóriánként holdban, művelési ágak megoszlásában. Összes jobbágyföld holdban. Megoszlása holdnyi szántó, rét, legelő, belsőség. Terméseredmény 1 mérő után: mérőnyi kétszeres, zab, kukorica. Allódiális terület holdnyi, részletezve. „Überland” holdnyi közepes, rossz és használhatatlan. „Extra Huttung” holdnyi 3 osztályban. Az egyes épületek telkei holdnyi, bonifikációra fordított hold, szabad terület részletezve holdnyi. Utak stb. holdnyi. – A jobbágyság szolgáltatásai. Robotnap és értéke készpénzben. – Kisebb adományok és telekcensus készpénzértéke. Kert censusa. Gabonatized mérőben: búza, rozs, zab, kukorica. – Méhtized készpénzben. Kocsmálás árendája. Az uradalom a katolikus papnak. – Mellékletek: erdőbecslés. Az erdőterület osztályban, az egyes osztályok értéke. – Faállomány tölgy nyírfával keverve, az állatok tönkretették, csak legelőnek használható. „Überland” osztálya és becslése, titulo precarii felosztott földterület a jobbágyok nevével.
Mellékletek: Az uradalom bevétele a jobbágyság pénzszolgáltatásaiból, iparosok névsora és censusa. – A vendégfogadó becslése mesterségenként. „Einnehmer Quartier” becslése. „Einnéhmer Amts Kanzley” becslése. „Hombar” és „Holzmagazin” becslése. Kontrollors Quartier” becslése. Az írnok házának becslése. „Practicans Quartier” becslése.
Kamarai birtok.
(Prebulai kamarai kerület, Krassó m.): Ebendorf

Search result navigation
Content provider