HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 195. - No. 016.

Date 1797. október 22.
Description

Eredeti, német. 27 pagina. Fol. formátum. Saját kezű aláírás és pecsét lenyomata.

Text

Beschreibung, mely az 5503/797. kamarai rendeletre készült. (Lórán Dávid conscriptor) 6 db. melléklet, melyek előmunkálatul szolgáltak. 1) Wald Schätzungs INstrument – 2 oldal (1797. október 16.) 2) Classifications Instrument – 1 oldal. (1797. október 16.) 3) Grundes Classification – 2 oldal (1797. október 16.) 4) Ausweis (1797. október 15.) – 2 oldal. 5) Jelentés a kamarának. (1790. október 27.) – 1 oldal. 6) A falu elismervénye – 2 oldal.
Bürna:
Oláh lakosság, határai. Allódiuma nincs. Erdő holdnyi, ebből erdei tisztás, hold. 15 éves tölgyerdő, faállománya kb. 3 collos. – Kanalas malom és censusa. – Termelnek: kukoricát és kevés zabot. – Fontosabb az állattenyésztés, gyümölcstermelés. – Szállítás költségei, piac. Jobbágyság: 3 egész-, 1 fél-, 13 negyed-, 16 nyolcad telken. Zsellérek: 3. – 3 szántó- és 1 kaszáló dűlő. – Az egyes telekkategóriák telki állománya holdban, művelési ágak megoszlásában. – Összesen a faluban: holdnyi szántó, rét, legelő, belsőség. – Extrasessionális terület holdnyi. – Terméseredmény 1 mérő után: mérőnyi: zab, kétszeres, kukorica. „Überland” holdnyi. – Malomtelek holdnyi. – Szabadterület holdnyi. – Számítások a legelőről. – Robotnap telekkategóriánként. – Értéke összesen. – Kisebb adományok és telekcensus készpénzben. – Kertek censusa. – Pálinkafőző üst censusa. – Tized mérőben: zab, kukorica, kétszeres. – A kendertized értéke. – Bárány- és méhtized készpénzben. – Kocsmálás és mészárszék árendája. – Allódiális terület censusa. – Az erdő bevétele. – A tanító fizetése.
Mellékletek: 1) Erdőbecslés. 2) Erdei kaszáló becslése. 3) Allódiális terület osztálya. 4) Úrbéres bevétel táblázatban.
Kamarai birtok.
(Lugosi kerület, Krassó m.): Bürna

Search result navigation
Content provider