HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 195. - No. 012.

Date 1797. december 11.
Description

Eredeti, német. 19 pagina. Fol. formátum. Saját kezű aláírás és pecsét lenyomata. 3 db. melléklet, amely előmunkálatul szolgál.

Text

Beschreibung úrbéres adatokkal, mely a 7346/797. sz. kamarai rendeletre készült. Készítette J. Frankenbusch. 3 db. melléklet.
Krivobara:
Határai, oláh lakosság. 3. osztályba sorolt. Allódium nincs. Az erdőt kiirtották. Termelnek: kétszeres, zab, rozs, kukorica. Fontosabb az állattenyésztés. 1/4 éves kocsmálás. Piac és szállítás adatai. – Lakosság: 1 egész-, 10 fél-, 14 negyed- és 25 nyolcad telken. Zsellérek: 17. – 1775-ös felmérés. – Az egyes telekkategóriák szerinti telki állomány holdnyi. A földek minősége közepes. 2 szántó és 1 kaszáló dűlő. – Terméseredmény 1 mérő után: mérőnyi kétszeres, rozs, zab, kukorica, holdnyi „Extra Huttung”. Holdnyi „Überland”. Szabadterület, holdnyi. Egyéb terület, holdnyi. Számítások a legelőről. – A jobbágyság szolgáltatásai: robotnap telekkategóriánként. Értéke összesítve. Kisebb adományok és cencusa. – Pálinkafőző üst censusa. – Bárány- és méhtized készpénzértéke. Malom censusa. Mészárszék és kocsmálás árendája. – Az allódiális terület árendája. – Megjegyzések a kegyúri kötelességekről.
Mellékletek: 1) Úrbéres bevétel táblázata. 2) „Grundclassification”. 3) Az iskolaszerződés.
Kamarai birtok.
(Lippai kerület, Temes m.): Krivobara

Search result navigation
Content provider