HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 195. - No. 007.

Date 1797. szeptember 30.
Description

Eredeti, német. 17 pagina. Fol. formátum. Saját kezű aláírás és pecsét lenyomata. 7 db. melléklet, melyek előmunkálatul szolgáltak.

Text

Beschreibung, úrbéres adatokkal, mely a kamarai 5503/797. június 28. számú rendeletére készült. Lázár Dávid conscriptor által. 7 db. melléklet.
Herendiest:
Határai, oláh lakosság. – 2. osztályba sorolt. – Kamarai allódium nincs. – Kanalas malom és árendája. – A jobbágyság zabot, kukoricát és kétszerest termel. – Fontosabb az állattenyésztés, szállítás és piac. Erdő nincs. – Kamarai vendégfogadó fából. Részei: vendég- és vendéglőszoba, konyha, pince, istálló, kocsiszín. Becsértéke. – 1796-ban 5 egész, 26 fél- és 58 negyed-, 66 nyolcad telkes jobbágy, 49 zsellér. – A falu határában: 3 szántó és 1 kaszáló dűlő. – Telki állomány telekkategóriánként. Holdnyi művelési ágak megoszlásában, összesen holdnyi: szántó, kaszáló, legelő, belsőség. – Extrasessionális hold. – Terméseredmény 1 mérő után: mérőnyi: zab, kukorica, kétszeres, allódiális terület holdnyi. Szabad terület holdnyi. – A legelőről számítások. – Szolgáltatás: robotnap telekkategóriánként, értéke összesítve. – Kisebb adományok készpénzértéke. – Telekcensus készpénzben. – Kertek censusa. – Pálinkafőző üst censusa (9 éves átlag). – Tized mérőben: kétszeres, zab, kukorica, bárány- és méhtized értéke. – Kocsmálás és mészárszék árendája. – Allódiális föld árendája. – A tanító fizetése részletezve.
Melléklet: 1) „Grundclassification”. 2) Az uradalom bevétele úrbéres szolgáltatásból. 3) Az uradalom összes bevétele. 4) A vendégfogadó becslése. 5) a kovács censusa. 6) A tanítóról szóló rendelkezés. 7) Utak, mocsarak, stb. felmérése.
Kamarai birtok.
(Lugosi kerület, Krassó m.): Herendiest

Search result navigation
Content provider