HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 195. - No. 002.

Date 1798. október 15.
Description

7 folio, eredeti, német. 2 eredeti példány. Fol formátum. Saját kezű aláírások és pecsét lenyomata. 9 db. melléklet a becslés előmunkálata. A) Auszug – 1 oldal. 2) Dominung – 2 oldal (1798. június 15.) 3) Auszug – 7 oldal. 4) Verstand themen – 1 folio. 5) Beschreibung der Familien – 4 oldal (1793. november 23.) 6) Jelentés a tanácshoz (J. v. Frankenbusch 1787é. november 23.) – 3 oldal.

Text

Schätzung melyet a kamarai könyvelőség készített, Martin Verth és Leopold Pehaker aláírása. 9 db. melléklet.
Dobrest:
Lásd 195 : 1. adatait. Azok becsértékét, tized mérőben: zab, kukorica, kétszeres, csomó kender. Értéke készpénzben. – A bruttó bevétel, ebből le 10 % rezsi. – A tiszta bevétel 5 % bázison tőkésítve.
Mellékletek: 1) A falu összeírása név szerint, úrbéres szolgáltatások egyenként. 2) Uradalmi bevétel az úrbéres szolgáltatásokból. 3) A subinquilinusok censusa 1784–1797. 4) „Überland” árenda 1784–1797. 5) Tized 1784–1797. érték és mennyiség. 6) A legelőről számítások.
Kamarai birtok.
(Lippai kamarai kerület, Krassó m.): Dobrest

Search result navigation
Content provider