HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 195. - No. 001.

Date 1797. október 27.
Description

11 folio, eredeti, német nyelvű. 2 eredeti példány. Fol. formátum. Saját kezű aláírás és pecsét lenyomata. 4 db. melléklet az összeírás előmunkálatát képezi. a) Grundes Classifiction – 3 oldal. b) Vertrag – 1 oldal. c) Verzeichniss – 1 oldal. d) Ausweiß – 2 oldal.

Text

Beschreibung, úrbéres adatokkal 7346/797. sz. kamarai rendeletre J. Frankenbusch készítette, 4 db. melléklet.
Dobrest:
Határai, 3. úrbéres osztályba sorolt, oláh görög-keleti lakosság. – Allódium nincs. – Termelnek: zab, kukorica, kétszeres, ennél jelentősebb a gyümölcstermelés és az állattartás. – A szántók gyengék. – A falu éves kocsmálása, piac és szállítás költségei. 1796-os összeírás szerint: jobbágy: 2 egész-, 13 fél-, 27 negyed- és 24 nyolcad telken, 20 zsellér. – 1776-os felmérés: 2 szántó és 1 kaszáló dűlő. – Telkiállomány telekkategóriánként, holdnyi művelési ágak megoszlásában. Összesen, holdnyi: szántó, rét, legelő, belsőség. – Extrasessionális terület holdnyi. – Terméseredmény 1 mérő után: mérőnyi kétszeres, rozs, zab, kukorica. „Überland” holdnyi. – „Extra-Huttung” holdnyi. – Tartalékterület, holdnyi. = 1776-os felmérés adatai. – Bonifikációra fordított holdnyi terület. – Szabadterület, holdnyi. – Utak stb., holdnyi. – Számítások a legelőről, jobbágyszolgáltatás: robotnap és értéke telekkategóriánként. Census és kisebb adományok készpénzben. Kertek censusa. – Pálinkafőző üst censusa. – Méh- és báránytized készpénzben. – Kocsmálás és mészárszék árendája. – Allódiális terület árendája. – Az uradalom kegyúri kötelezettségei.
Mellékletek: 1) „Grundclassification”: allódiális földek holdban, censusuk. 2) Uradalom úrbéres bevételének táblázata. 3) Uradalom összes bevételének táblázata. 4) Iskoláról szerződés.
Kamarai birtok.
(Lippai kamarai kerület, Krassó m.): Dobrest

Search result navigation
Content provider