HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 193. - No. 034.

Date 1798. április 26.
Description

Eredeti, német. 30 pagina. 4 db. melléklet, melyek az összeírás előmunkálatai. Saját kezű aláírás és pecsét lenyomata. Fol. Formátum. (Ausweiß + Verzeichnis + Grunden Classifications 9 oldal, 1798. július 20. + a kamarának jelentés – 3 oldal német a fenti dátummal.

Text

Beschreibung úrbéres adatokkal, melyet a temesvári kamarai adminisztráció consignatora készített.
Bocsor:
A falu határának leírása, lakosság horvát. – Szárazmalom és censua. – Piaca Nagykikinda, a szállítás költségei, 1/2 éves kocsmálás a falué. – A legelő kevés, csak a negyedrésze a szükségesnek. – A jobbágyság: egész-, fél-, negyed- és nyolcad telken. Jobbágyok: 38 egész-, 58 fél-, 35 negyed-, 3 nyolcad telkes, 75 zsellér. – Zsellérek. – Felmérés 1773-ban. A szántó 2, a rét 1 dűlőben, telekkategóriánként a telki állomány holdban művelési áganként. Zselléreknél 1 hold belsőség, összesen holdnyi szántó, rét, legelő, belsőség. Szőlő és más kert, holdnyi. – 1 mérő utáni terméseredmény mérőben: búza, kétszeres, zab, árpa, kukorica. – Allódiális terület holdnyi, melyből csak a magasan fekvő holdnyi terület szántó, a többi szikes és mocsár. – A szikes csak legelőnek használható. – A mocsaras terület száraz időben legelő. – Holdnyi nádas. – Az allódiális terület használatáért census. – A posta holdnyi területet használ. – A jobbágyság szántójához bonifikáció, holdnyi. – A kaszáló és szántó közötti holdnyi szabad terület. – A legelő kiegészítéséhez szükséges holdnyi terület. – A jobbágyság szolgáltatásai. – Pálinkafőző üst censusa. – Tizedre csak megjegyzések, mennyiség nincs.
Mellékletek: Kimutatás az úrbéres bevételről, az allódiális föld osztályozása, iparosok és kereskedők censusa.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Bocsar

Content provider