HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 193. - No. 032.

Date 1797. szeptember 26.
Description

Eredeti, német. 15 pagina. 3 db. melléklet, melyek az összeírás előmunkálatai. Saját kezű aláírás és pecsét lenyomata. Fol. formátum. (Ausweiß + Aufsatz, 5 oldalt + Grund-Arenda (a fenti dátummal, 1 oldal). – Grundes Classification. Kelt: 1797. október 11., 4 oldal, pecsétekkel és aláírásokkal.

Text

Beschreibung úrbéres adatokkal. Az Udvari Kamara rendeletére készült, készítette: Karl Joseph Neße
Barazhasz:
A határ leírása. 1. úrbéres osztályba sorolt. Lakossága román. – Mészárszék és kocsma árendája. – A lakosság marhával és disznóval kereskedik. – Piac és szállítás. – A jobbágyság: egész-, fél-, negyed- és nyolcad telken. 23 egész-, 32 fél-, 25 negyed-, 4 nyolcad telkes jobbágy, 20 zsellér. – Zsellérek. – A telki állomány telekkategóriánként. Holdban a művelési ágak, összesen holdnyi: szántó, rét, legelő, belsőség. – Kert (szőlő és kender) holdnyi. Terméseredmények 1 mérő után: kétszeres, zab, árpa, kukorica, mérőben. „Überland” holdnyi. – Használhatatlan terület holdnyi. – Legelőből és szántóból le, holdnyi. Szikes és mocsár. – Malom és mészárszék fundusa holdnyi. – Szabad terület, holdnyi. – A legelő nem elegendő, az erről készített számítások. – A jobbágyság szolgáltatásai: robotnap telekkategóriánként, összesített értéke. – Kisebb adományok készpénzértéke. Census készpénzben. „Industrialien Steuer”. – Tized mérőben: kétszeres, zab, árpa, kukorica. – Bárány- és méhtized értéke. Malom és censusa. Az „Überland”-ért adott árenda.
Mellékletek: Kimutatás a jobbágyszolgáltatásról, kereskedők censusa. „Grundklassifikation”.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Barazhasz

Content provider