HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 191. - No. 015.

Date 1754
Description

Latin, egyszerű kamarai másolat, 72 oldal. Fol. form. kartonkötésben.

Text

(Urbarium) „Conscriptio”, melyet Kelemen Péter kamarai prokurator készített.
Lak:
Az összeírás rovatai: Jobbágyok név szerint, telek nagysága. Állataik: ökör, ló, tehén, juh, disznó, kas méh. Szántó köblösben, rét szekérben, szőlő kapás. Taxa. A jobbágyok örökösök, zsellérek csak taxát adnak. 90 jobbágy, 5 zsellér. – A jobbágyok az uradalom kívánsága szerint robotolnak, a 3 nagy ünnepen 3 vasa bort kocsmálnak. A bor limitált ára. – A bárány váltsága, a cespitalis disznó váltsága. A falu karácsonyra 6 icce vajat, 4 icce mézet ad. Minden jobbágy 1 csirkét, vagy ezt megváltja. Az erdőben makkoltatható sertésszám. – 3 paraszti malom és censusa. Uradalmi szántó köböl, zabot vetnek itt. – Uradalmi épület: 2 szoba, konyha, pince, istálló.
Tinód:
Extraneus szőlőbirtokosok névsora, a szőlő kapásban, termése cseber (tinna). A szőlőhegyekről kilenced: cseber; ha a zsellér 32 évig lakott a faluban örökös (hereditarius) lesz. 62 jobbágy.
Kövesd:
35 jobbágy, 6 zsellér. 2 malom és censusa. Szőlőhegyéről kilenced: tinna.
Élesd:
Lakossága magyar. 65 jobbágy. Külön felsorolják a szabadosokat. Mesteremberek: csizmadia, fazekas, kádár, „valachi trans Crysium habitantes”: 10. A szabadosok csupán robotolnak. Allodiális földek és rétek név szerint. – A falu egész évben kocsmál. – Uradalmi kúria épületei: Provisoralis ház: 3 szoba, 2 fornax, pince. Rationista háza fából: 3 szoba és kamra. Domus frumentaria: fából 2 részben, köbölnyi gabonára. Sütőház és konyha fából. 2 istálló fából, az udvaron börtön-épület. – Uradalmi szőlő kapás, 2 pince fából. Allodialis ház; csűr, 2 kukorica góré. – Malom 2 kerékkel. Uradalmi kocsmaház: 2 szoba, 2 istálló, kocsiszín – Mészárszék a falué készpénz. és font faggyú ellenében. – Görög kereskedők árendája. – Ház katonák beszállásolására. Sólerakat. A ref. templom leírása.
Pesztes:
70 jobbágy, 25 zsellér. – Malmok és censusuk. – Nemesi telek, melyet Baranyai Miklós a fiskustól vett.
Arx Sólyomkő:
1711 után lerombolták, csak romjai. A vár alatt néhány gyümölcsfa, körülötte bükk erdő.
Alsó Lugos:
Kapásnyi szőlő, melyre 3 vincellér ügel fel, ezek mentesek a szokásos jobbágyszolgáltatástól. Présház, itt prés és hordók. Allodialis szántóföldek és rétek. Malom és proventusa. 84 jobbágy.
Csernoháza:
67 jobbágy, 6 zsellér. A jobbágyok Orosz Telek pusztán a kaszálót művelik, fűrészmalomnál robotolnak. „Administrari obligabuntur pro circulis vasis aptas virgas duobus circ. currulis ad Élesd”. Makkoltatható sertések száma.
Lory:
80 jobbágy. A fűrészmalomhoz darab rönkfát adnak. Uradalmi fűrészmalom, a mester conventiója.
Damos:
3 jobbágy, 17 zsellér. Bánffy Dénes telepítette. Nem szolgálnak, taxát sem adnak, szüretre puttonyokat készítenek.
Orosz Telek praedium:
Allodialis szántó és rét.
A végén összefoglalás az uradalomról. Tisztviselők és conventiójuk.
Felső Lugos:
34 jobbágy, 25 zsellér.
Fekete Patak:
12 jobbágy, 3 zsellér.
Bratka:
64 jobbágy, 2 zsellér.
Banlaka:
66 jobbágy, 3 zsellér.
Imreffy-féle fiskális javak. Sólyomkő uradalma.
(Bihar m.): Lak – Tinód – Kövesd – Élesd – Pesztes – Felső és Alsó – Lugos – Csernóháza – Lory – Fekete Patak – Damos – Bratka – Banlaka – Orosz Telek praedium

Search result navigation
Content provider